2 Kings 15:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בֶּן־
ben-
OldN-msc
8337 [e]שֵׁ֨שׁ
šêš
sixNumber-fs
6240 [e]עֶשְׂרֵ֤ה
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
8141 [e]שָׁנָה֙
šā-nāh
yearsN-fs
1961 [e]הָיָ֣ה
hā-yāh
He wasV-Qal-Perf-3ms
4427 [e]בְמָלְכ֔וֹ
ḇə-mā-lə-ḵōw,
when he became kingPrep-b | V-Qal-Inf | 3ms
2572 [e]וַחֲמִשִּׁ֤ים
wa-ḥă-miš-šîm
and fiftyConj-w | Number-cp
8147 [e]וּשְׁתַּ֙יִם֙
ū-šə-ta-yim
and twoConj-w | Number-fd
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָ֑ם
bî-rū-šā-lim;
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
8034 [e]וְשֵׁ֣ם
wə-šêm
And name [was]Conj-w | N-msc
517 [e]אִמּ֔וֹ
’im-mōw,
of His motherN-fsc | 3ms
3203 [e]יְכָלְיָ֖הוּ
yə-ḵā-lə-yā-hū
JecholiahN-proper-fs
3389 [e]מִירוּשָׁלִָֽם׃
mî-rū-šā-lim.
of JerusalemPrep-m | N-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 15:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־שֵׁ֨שׁ עֶשְׂרֵ֤ה שָׁנָה֙ הָיָ֣ה בְמָלְכֹ֔ו וַחֲמִשִּׁ֤ים וּשְׁתַּ֙יִם֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו יְכָלְיָ֖הוּ מִירוּשָׁלִָֽם׃

מלכים ב 15:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־שש עשרה שנה היה במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכליהו מירושלם׃

מלכים ב 15:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בן־שש עשרה שנה היה במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכליהו מירושלם׃

מלכים ב 15:2 Hebrew Bible
בן שש עשרה שנה היה במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכליהו מירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He was sixteen years old when he became king, and he reigned fifty-two years in Jerusalem; and his mother's name was Jecoliah of Jerusalem.

King James Bible
Sixteen years old was he when he began to reign, and he reigned two and fifty years in Jerusalem. And his mother's name was Jecholiah of Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
He was 16 years old when he became king and reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name was Jecoliah, who was from Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Kings 15:22 Kings 15:2 NIV2 Kings 15:2 NLT2 Kings 15:2 ESV2 Kings 15:2 NASB2 Kings 15:2 KJV2 Kings 15:2 Bible Apps2 Kings 15:2 Biblia Paralela2 Kings 15:2 Chinese Bible2 Kings 15:2 French Bible2 Kings 15:2 German BibleBible Hub
2 Kings 15:1
Top of Page
Top of Page