2 Kings 15:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8141 [e]בִּשְׁנַת֙
biš-naṯ
In the yearPrep-b | N-fsc
2572 [e]חֲמִשִּׁ֣ים
ḥă-miš-šîm
fiftyNumber-cp
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
-N-fs
5838 [e]לַעֲזַרְיָ֖ה
la-‘ă-zar-yāh
of AzariahPrep-l | N-proper-ms
4428 [e]מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֑ה
yə-hū-ḏāh;
of JudahN-proper-ms
4427 [e]מָ֠לַךְ
mā-laḵ
became kingV-Qal-Perf-3ms
6494 [e]פְּקַֽחְיָ֨ה
pə-qaḥ-yāh
PekahiahN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
4505 [e]מְנַחֵ֧ם
mə-na-ḥêm
of MenahemN-proper-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֛ל
yiś-rā-’êl
IsraelN-proper-ms
8111 [e]בְּשֹׁמְר֖וֹן
bə-šō-mə-rō-wn
in SamariaPrep-b | N-proper-fs
8141 [e]שְׁנָתָֽיִם׃
šə-nā-ṯā-yim.
[and reigned] two yearsN-fd

Hebrew Texts
מלכים ב 15:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּשְׁנַת֙ חֲמִשִּׁ֣ים שָׁנָ֔ה לַעֲזַרְיָ֖ה מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה מָ֠לַךְ פְּקַֽחְיָ֨ה בֶן־מְנַחֵ֧ם עַל־יִשְׂרָאֵ֛ל בְּשֹׁמְרֹ֖ון שְׁנָתָֽיִם׃

מלכים ב 15:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשנת חמשים שנה לעזריה מלך יהודה מלך פקחיה בן־מנחם על־ישראל בשמרון שנתים׃

מלכים ב 15:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בשנת חמשים שנה לעזריה מלך יהודה מלך פקחיה בן־מנחם על־ישראל בשמרון שנתים׃

מלכים ב 15:23 Hebrew Bible
בשנת חמשים שנה לעזריה מלך יהודה מלך פקחיה בן מנחם על ישראל בשמרון שנתים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
In the fiftieth year of Azariah king of Judah, Pekahiah son of Menahem became king over Israel in Samaria, and reigned two years.

King James Bible
In the fiftieth year of Azariah king of Judah Pekahiah the son of Menahem began to reign over Israel in Samaria, and reigned two years.

Holman Christian Standard Bible
In the fiftieth year of Judah's King Azariah, Pekahiah son of Menahem became king over Israel in Samaria and reigned two years.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

2 Kings 21:19 Amon was twenty and two years old when he began to reign, and he …

1 Kings 15:25 And Nadab the son of Jeroboam began to reign over Israel in the second …

1 Kings 16:8 In the twenty and sixth year of Asa king of Judah began Elah the …

1 Kings 22:51 Ahaziah the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria the …

Job 20:5 That the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite …

Links
2 Kings 15:232 Kings 15:23 NIV2 Kings 15:23 NLT2 Kings 15:23 ESV2 Kings 15:23 NASB2 Kings 15:23 KJV2 Kings 15:23 Bible Apps2 Kings 15:23 Biblia Paralela2 Kings 15:23 Chinese Bible2 Kings 15:23 French Bible2 Kings 15:23 German BibleBible Hub
2 Kings 15:22
Top of Page
Top of Page