2 Kings 15:33
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בֶּן־
ben-
OldN-msc
6242 [e]עֶשְׂרִ֨ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
2568 [e]וְחָמֵ֤שׁ
wə-ḥā-mêš
and fiveConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָה֙
šā-nāh
yearsN-fs
1961 [e]הָיָ֣ה
hā-yāh
He wasV-Qal-Perf-3ms
4427 [e]בְמָלְכ֔וֹ
ḇə-mā-lə-ḵōw,
when he became kingPrep-b | V-Qal-Inf | 3ms
8337 [e]וְשֵׁשׁ־
wə-šêš-
and sixConj-w | Number-fs
6240 [e]עֶשְׂרֵ֣ה
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָ֑ם
bî-rū-šā-lim;
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
8034 [e]וְשֵׁ֣ם
wə-šêm
And name [was]Conj-w | N-msc
517 [e]אִמּ֔וֹ
’im-mōw,
of His motherN-fsc | 3ms
3388 [e]יְרוּשָׁ֖א
yə-rū-šā
JerushahN-proper-fs
1323 [e]בַּת־
baṯ-
the daughterN-fsc
6659 [e]צָדֽוֹק׃
ṣā-ḏō-wq.
of ZadokN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 15:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־עֶשְׂרִ֨ים וְחָמֵ֤שׁ שָׁנָה֙ הָיָ֣ה בְמָלְכֹ֔ו וְשֵׁשׁ־עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו יְרוּשָׁ֖א בַּת־צָדֹֽוק׃

מלכים ב 15:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש־עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושא בת־צדוק׃

מלכים ב 15:33 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בן־עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש־עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושא בת־צדוק׃

מלכים ב 15:33 Hebrew Bible
בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושא בת צדוק׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He was twenty-five years old when he became king, and he reigned sixteen years in Jerusalem; and his mother's name was Jerusha the daughter of Zadok.

King James Bible
Five and twenty years old was he when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem. And his mother's name was Jerusha, the daughter of Zadok.

Holman Christian Standard Bible
He was 25 years old when he became king and reigned 16 years in Jerusalem. His mother's name was Jerusha daughter of Zadok.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

2 Chronicles 27:1 Jotham was twenty and five years old when he began to reign, and …

Jerushah

Links
2 Kings 15:332 Kings 15:33 NIV2 Kings 15:33 NLT2 Kings 15:33 ESV2 Kings 15:33 NASB2 Kings 15:33 KJV2 Kings 15:33 Bible Apps2 Kings 15:33 Biblia Paralela2 Kings 15:33 Chinese Bible2 Kings 15:33 French Bible2 Kings 15:33 German BibleBible Hub
2 Kings 15:32
Top of Page
Top of Page