2 Kings 25:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וַתָּבֹ֥א
wat-tā-ḇō
SoConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
5892 [e]הָעִ֖יר
hā-‘îr
the cityArt | N-fs
4692 [e]בַּמָּצ֑וֹר
bam-mā-ṣō-wr;
was besiegedPrep-b, Art | N-ms
5704 [e]עַ֚ד
‘aḏ
untilPrep
6249 [e]עַשְׁתֵּ֣י
‘aš-tê
oneNumber-csc
6240 [e]עֶשְׂרֵ֣ה
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
the yearN-fs
4428 [e]לַמֶּ֖לֶךְ
lam-me-leḵ
of KingPrep-l, Art | N-ms
6667 [e]צִדְקִיָּֽהוּ׃
ṣiḏ-qî-yā-hū.
ZedekiahN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 25:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתָּבֹ֥א הָעִ֖יר בַּמָּצֹ֑ור עַ֚ד עַשְׁתֵּ֣י עֶשְׂרֵ֣ה שָׁנָ֔ה לַמֶּ֖לֶךְ צִדְקִיָּֽהוּ׃

מלכים ב 25:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותבא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו׃

מלכים ב 25:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ותבא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו׃

מלכים ב 25:2 Hebrew Bible
ותבא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the city was under siege until the eleventh year of King Zedekiah.

King James Bible
And the city was besieged unto the eleventh year of king Zedekiah.

Holman Christian Standard Bible
The city was under siege until King Zedekiah's eleventh year.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Kings 25:22 Kings 25:2 NIV2 Kings 25:2 NLT2 Kings 25:2 ESV2 Kings 25:2 NASB2 Kings 25:2 KJV2 Kings 25:2 Bible Apps2 Kings 25:2 Biblia Paralela2 Kings 25:2 Chinese Bible2 Kings 25:2 French Bible2 Kings 25:2 German BibleBible Hub
2 Kings 25:1
Top of Page
Top of Page