2 Samuel 10:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5046 [e]וַיַּגִּ֤דוּ
way-yag-gi-ḏū
And when they toldConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
1732 [e]לְדָוִד֙
lə-ḏā-wiḏ
DavidPrep-l | N-proper-ms
7971 [e]וַיִּשְׁלַ֣ח
way-yiš-laḥ
and he sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7125 [e]לִקְרָאתָ֔ם
liq-rā-ṯām,
to meet themPrep-l | V-Qal-Inf | 3mp
3588 [e]כִּֽי־
kî-
becauseConj
1961 [e]הָי֥וּ
hā-yū
wereV-Qal-Perf-3cp
582 [e]הָאֲנָשִׁ֖ים
hā-’ă-nā-šîm
the menArt | N-mp
3637 [e]נִכְלָמִ֣ים
niḵ-lā-mîm
ashamedV-Nifal-Prtcpl-mp
3966 [e]מְאֹ֑ד
mə-’ōḏ;
GreatlyAdv
559 [e]וַיֹּ֤אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֙לֶךְ֙
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
3427 [e]שְׁב֣וּ
šə-ḇū
WaitV-Qal-Imp-mp
3405 [e]בִֽירֵח֔וֹ
ḇî-rê-ḥōw,
at JerichoPrep-b | N-proper-fs
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
untilPrep
6779 [e]יְצַמַּ֥ח
yə-ṣam-maḥ
have grownV-Piel-Imperf-3ms
2206 [e]זְקַנְכֶ֖ם
zə-qan-ḵem
your beardsN-csc | 2mp
7725 [e]וְשַׁבְתֶּֽם׃
wə-šaḇ-tem.
and [then] returnConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp

Hebrew Texts
שמואל ב 10:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּגִּ֤דוּ לְדָוִד֙ וַיִּשְׁלַ֣ח לִקְרָאתָ֔ם כִּֽי־הָי֥וּ הָאֲנָשִׁ֖ים נִכְלָמִ֣ים מְאֹ֑ד וַיֹּ֤אמֶר הַמֶּ֙לֶךְ֙ שְׁב֣וּ בִֽירֵחֹ֔ו עַד־יְצַמַּ֥ח זְקַנְכֶ֖ם וְשַׁבְתֶּֽם׃

שמואל ב 10:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגדו לדוד וישלח לקראתם כי־היו האנשים נכלמים מאד ויאמר המלך שבו בירחו עד־יצמח זקנכם ושבתם׃

שמואל ב 10:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויגדו לדוד וישלח לקראתם כי־היו האנשים נכלמים מאד ויאמר המלך שבו בירחו עד־יצמח זקנכם ושבתם׃

שמואל ב 10:5 Hebrew Bible
ויגדו לדוד וישלח לקראתם כי היו האנשים נכלמים מאד ויאמר המלך שבו בירחו עד יצמח זקנכם ושבתם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
When they told it to David, he sent to meet them, for the men were greatly humiliated. And the king said, "Stay at Jericho until your beards grow, and then return."

King James Bible
When they told it unto David, he sent to meet them, because the men were greatly ashamed: and the king said, Tarry at Jericho until your beards be grown, and then return.

Holman Christian Standard Bible
When this was reported to David, he sent someone to meet them, since they were deeply humiliated. The king said, "Stay in Jericho until your beards grow back; then return."
Treasury of Scripture Knowledge

Jericho

Joshua 6:24-26 And they burnt the city with fire, and all that was therein: only …

1 Kings 16:34 In his days did Hiel the Bethelite build Jericho: he laid the foundation …

1 Chronicles 19:5 Then there went certain, and told David how the men were served. …

Links
2 Samuel 10:52 Samuel 10:5 NIV2 Samuel 10:5 NLT2 Samuel 10:5 ESV2 Samuel 10:5 NASB2 Samuel 10:5 KJV2 Samuel 10:5 Bible Apps2 Samuel 10:5 Biblia Paralela2 Samuel 10:5 Chinese Bible2 Samuel 10:5 French Bible2 Samuel 10:5 German BibleBible Hub
2 Samuel 10:4
Top of Page
Top of Page