Exodus 39:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
68 [e]וְ֠הָאֲבָנִים
wə-hā-’ă-ḇā-nîm
And stonesConj-w, Art | N-fp
5921 [e]עַל־
‘al-
according toPrep
8034 [e]שְׁמֹ֨ת
šə-mōṯ
the namesN-mpc
1121 [e]בְּנֵי־
bə-nê-
of the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֥ל
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
2007 [e]הֵ֛נָּה
hên-nāh
werePro-3fp
8147 [e]שְׁתֵּ֥ים
šə-têm
twoNumber-fd
6240 [e]עֶשְׂרֵ֖ה
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
5921 [e]עַל־
‘al-
according toPrep
8034 [e]שְׁמֹתָ֑ם
šə-mō-ṯām;
their namesN-mpc | 3mp
6603 [e]פִּתּוּחֵ֤י
pit-tū-ḥê
[engraved like]N-mpc
2368 [e]חֹתָם֙
ḥō-ṯām
a signetN-ms
376 [e]אִ֣ישׁ
’îš
each oneN-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
withPrep
8034 [e]שְׁמ֔וֹ
šə-mōw,
its own nameN-msc | 3ms
8147 [e]לִשְׁנֵ֥ים
liš-nêm
according to twoPrep-l | Number-md
6240 [e]עָשָׂ֖ר
‘ā-śār
[and] tenNumber-ms
7626 [e]שָֽׁבֶט׃
šā-ḇeṭ.
the tribesN-msHebrew Texts
שמות 39:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠הָאֲבָנִים עַל־שְׁמֹ֨ת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵ֥ל הֵ֛נָּה שְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵ֖ה עַל־שְׁמֹתָ֑ם פִּתּוּחֵ֤י חֹתָם֙ אִ֣ישׁ עַל־שְׁמֹ֔ו לִשְׁנֵ֥ים עָשָׂ֖ר שָֽׁבֶט׃

שמות 39:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והאבנים על־שמת בני־ישראל הנה שתים עשרה על־שמתם פתוחי חתם איש על־שמו לשנים עשר שבט׃

שמות 39:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והאבנים על־שמת בני־ישראל הנה שתים עשרה על־שמתם פתוחי חתם איש על־שמו לשנים עשר שבט׃

שמות 39:14 Hebrew Bible
והאבנים על שמת בני ישראל הנה שתים עשרה על שמתם פתוחי חתם איש על שמו לשנים עשר שבט׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The stones were corresponding to the names of the sons of Israel; they were twelve, corresponding to their names, engraved with the engravings of a signet, each with its name for the twelve tribes.

King James Bible
And the stones were according to the names of the children of Israel, twelve, according to their names, like the engravings of a signet, every one with his name, according to the twelve tribes.

Holman Christian Standard Bible
The 12 stones corresponded to the names of Israel's sons. Each stone was engraved like a seal with one of the names of the 12 tribes.
Treasury of Scripture Knowledge

Revelation 21:12 And had a wall great and high, and had twelve gates, and at the gates …

Links
Exodus 39:14Exodus 39:14 NIVExodus 39:14 NLTExodus 39:14 ESVExodus 39:14 NASBExodus 39:14 KJVExodus 39:14 Bible AppsExodus 39:14 Biblia ParalelaExodus 39:14 Chinese BibleExodus 39:14 French BibleExodus 39:14 German BibleBible Hub
Exodus 39:13
Top of Page
Top of Page