Exodus 39:25
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וַיַּעֲשׂ֥וּ
way-ya-‘ă-śū
And they madeConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
6472 [e]פַעֲמֹנֵ֖י
p̄a-‘ă-mō-nê
bellsN-mpc
2091 [e]זָהָ֣ב
zā-hāḇ
of goldN-ms
2889 [e]טָה֑וֹר
ṭā-hō-wr;
pureAdj-ms
5414 [e]וַיִּתְּנ֨וּ
way-yit-tə-nū
and putConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6472 [e]הַפַּֽעֲמֹנִ֜ים
hap-pa-‘ă-mō-nîm
the bellsArt | N-mp
8432 [e]בְּת֣וֹךְ
bə-ṯō-wḵ
betweenPrep-b | N-msc
7416 [e]הָרִמֹּנִ֗ים
hā-rim-mō-nîm,
the pomegranatesArt | N-mp
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
7757 [e]שׁוּלֵ֤י
šū-lê
the hemN-mpc
4598 [e]הַמְּעִיל֙
ham-mə-‘îl
of the robeArt | N-ms
5439 [e]סָבִ֔יב
sā-ḇîḇ,
all aroundAdv
8432 [e]בְּת֖וֹךְ
bə-ṯō-wḵ
betweenPrep-b | N-msc
7416 [e]הָרִמֹּנִֽים׃
hā-rim-mō-nîm.
the pomegranatesArt | N-mp

Hebrew Texts
שמות 39:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעֲשׂ֥וּ פַעֲמֹנֵ֖י זָהָ֣ב טָהֹ֑ור וַיִּתְּנ֨וּ אֶת־הַפַּֽעֲמֹנִ֜ים בְּתֹ֣וךְ הָרִמֹּנִ֗ים עַל־שׁוּלֵ֤י הַמְּעִיל֙ סָבִ֔יב בְּתֹ֖וךְ הָרִמֹּנִֽים׃

שמות 39:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את־הפעמנים בתוך הרמנים על־שולי המעיל סביב בתוך הרמנים׃

שמות 39:25 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את־הפעמנים בתוך הרמנים על־שולי המעיל סביב בתוך הרמנים׃

שמות 39:25 Hebrew Bible
ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את הפעמנים בתוך הרמנים על שולי המעיל סביב בתוך הרמנים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
They also made bells of pure gold, and put the bells between the pomegranates all around on the hem of the robe,

King James Bible
And they made bells of pure gold, and put the bells between the pomegranates upon the hem of the robe, round about between the pomegranates;

Holman Christian Standard Bible
They made bells of pure gold and attached the bells between the pomegranates, all around the hem of the robe between the pomegranates,
Treasury of Scripture Knowledge

bells

Exodus 28:33,34 And beneath on the hem of it you shall make pomegranates of blue, …

Psalm 89:15 Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, …

the pomegranates

Songs 4:13 Your plants are an orchard of pomegranates, with pleasant fruits; …

Links
Exodus 39:25Exodus 39:25 NIVExodus 39:25 NLTExodus 39:25 ESVExodus 39:25 NASBExodus 39:25 KJVExodus 39:25 Bible AppsExodus 39:25 Biblia ParalelaExodus 39:25 Chinese BibleExodus 39:25 French BibleExodus 39:25 German BibleBible Hub
Exodus 39:24
Top of Page
Top of Page