Genesis 2:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7121 [e]וַיִּקְרָ֨א
way-yiq-rā
So gaveConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
120 [e]הָֽאָדָ֜ם
hā-’ā-ḏām
AdamArt | N-ms
8034 [e]שֵׁמ֗וֹת
šê-mō-wṯ,
namesN-mp
3605 [e]לְכָל־
lə-ḵāl
to allPrep-l | N-msc
929 [e]הַבְּהֵמָה֙
hab-bə-hê-māh
livestockArt | N-fs
5775 [e]וּלְע֣וֹף
ū-lə-‘ō-wp̄
and to the birdsConj-w, Prep-l | N-msc
8064 [e]הַשָּׁמַ֔יִם
haš-šā-ma-yim,
of the airArt | N-mp
3605 [e]וּלְכֹ֖ל
ū-lə-ḵōl
and to everyConj-w, Prep-l | N-msc
2416 [e]חַיַּ֣ת
ḥay-yaṯ
beastN-fsc
7704 [e]הַשָּׂדֶ֑ה
haś-śā-ḏeh;
of the fieldArt | N-ms
120 [e]וּלְאָדָ֕ם
ū-lə-’ā-ḏām
but for AdamConj-w, Prep-l | N-proper-ms
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
4672 [e]מָצָ֥א
mā-ṣā
was foundV-Qal-Perf-3ms
5828 [e]עֵ֖זֶר
‘ê-zer
a helperN-ms
5048 [e]כְּנֶגְדּֽוֹ׃
kə-neḡ-dōw.
suitablePrep-k | 3ms

Hebrew Texts
בראשית 2:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקְרָ֨א הָֽאָדָ֜ם שֵׁמֹ֗ות לְכָל־הַבְּהֵמָה֙ וּלְעֹ֣וף הַשָּׁמַ֔יִם וּלְכֹ֖ל חַיַּ֣ת הַשָּׂדֶ֑ה וּלְאָדָ֕ם לֹֽא־מָצָ֥א עֵ֖זֶר כְּנֶגְדֹּֽו׃

בראשית 2:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרא האדם שמות לכל־הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא־מצא עזר כנגדו׃

בראשית 2:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקרא האדם שמות לכל־הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא־מצא עזר כנגדו׃

בראשית 2:20 Hebrew Bible
ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The man gave names to all the cattle, and to the birds of the sky, and to every beast of the field, but for Adam there was not found a helper suitable for him.

King James Bible
And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.

Holman Christian Standard Bible
The man gave names to all the livestock, to the birds of the sky, and to every wild animal; but for the man no helper was found as his complement.
Treasury of Scripture Knowledge

gave names to. Heb. called. but.

Genesis 2:18 And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; …

Links
Genesis 2:20Genesis 2:20 NIVGenesis 2:20 NLTGenesis 2:20 ESVGenesis 2:20 NASBGenesis 2:20 KJVGenesis 2:20 Bible AppsGenesis 2:20 Biblia ParalelaGenesis 2:20 Chinese BibleGenesis 2:20 French BibleGenesis 2:20 German BibleBible Hub
Genesis 2:19
Top of Page
Top of Page