Job 33:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2009 [e]הִנֵּה־
hin-nêh-
BeholdInterjection
4994 [e]נָ֭א
nowInterjection
6605 [e]פָּתַ֣חְתִּי
pā-ṯaḥ-tî
I openV-Qal-Perf-1cs
6310 [e]פִ֑י
p̄î;
my mouthN-msc | 1cs
1696 [e]דִּבְּרָ֖ה
dib-bə-rāh
speaksV-Piel-Perf-3fs
3956 [e]לְשׁוֹנִ֣י
lə-šō-w-nî
My tongueN-csc | 1cs
2441 [e]בְחִכִּֽי׃
ḇə-ḥik-kî.
in my mouthPrep-b | N-msc | 1cs

Hebrew Texts
איוב 33:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּה־נָ֭א פָּתַ֣חְתִּי פִ֑י דִּבְּרָ֖ה לְשֹׁונִ֣י בְחִכִּֽי׃

איוב 33:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה־נא פתחתי פי דברה לשוני בחכי׃

איוב 33:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
הנה־נא פתחתי פי דברה לשוני בחכי׃

איוב 33:2 Hebrew Bible
הנה נא פתחתי פי דברה לשוני בחכי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Behold now, I open my mouth, My tongue in my mouth speaks.

King James Bible
Behold, now I have opened my mouth, my tongue hath spoken in my mouth.

Holman Christian Standard Bible
I am going to open my mouth; my tongue will form words on my palate.
Treasury of Scripture Knowledge

I

Job 3:1 After this opened Job his mouth, and cursed his day.

Psalm 78:2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:

Matthew 5:2 And he opened his mouth, and taught them, saying,

mouth. Heb. palate

Job 31:30 Neither have I suffered my mouth to sin by wishing a curse to his soul.

Links
Job 33:2Job 33:2 NIVJob 33:2 NLTJob 33:2 ESVJob 33:2 NASBJob 33:2 KJVJob 33:2 Bible AppsJob 33:2 Biblia ParalelaJob 33:2 Chinese BibleJob 33:2 French BibleJob 33:2 German BibleBible Hub
Job 33:1
Top of Page
Top of Page