Job 41:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2803 [e]יַחְשֹׁ֣ב
yaḥ-šōḇ
He regardsV-Qal-Imperf-3ms
8401 [e]לְתֶ֣בֶן
lə-ṯe-ḇen
as strawPrep-l | N-ms
1270 [e]בַּרְזֶ֑ל
bar-zel;
ironN-ms
6086 [e]לְעֵ֖ץ
lə-‘êṣ
as woodPrep-l | N-msc
7539 [e]רִקָּב֣וֹן
riq-qā-ḇō-wn
rottenN-ms
5154 [e]נְחוּשָֽׁה׃
nə-ḥū-šāh.
[And] bronzeN-fs

Hebrew Texts
איוב 41:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יַחְשֹׁ֣ב לְתֶ֣בֶן בַּרְזֶ֑ל לְעֵ֖ץ רִקָּבֹ֣ון נְחוּשָֽׁה׃

איוב 41:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יחשב לתבן ברזל לעץ רקבון נחושה׃

איוב 41:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
יחשב לתבן ברזל לעץ רקבון נחושה׃

איוב 41:27 Hebrew Bible
יחשב לתבן ברזל לעץ רקבון נחושה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"He regards iron as straw, Bronze as rotten wood.

King James Bible
He esteemeth iron as straw, and brass as rotten wood.

Holman Christian Standard Bible
He regards iron as straw, and bronze as rotten wood.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Job 41:27Job 41:27 NIVJob 41:27 NLTJob 41:27 ESVJob 41:27 NASBJob 41:27 KJVJob 41:27 Bible AppsJob 41:27 Biblia ParalelaJob 41:27 Chinese BibleJob 41:27 French BibleJob 41:27 German BibleBible Hub
Job 41:26
Top of Page
Top of Page