Joshua 21:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4940 [e]וּלְמִשְׁפְּח֤וֹת
ū-lə-miš-pə-ḥō-wṯ
And the familiesConj-w, Prep-l | N-fpc
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
of the sonsN-mpc
6955 [e]קְהָת֙
qə-hāṯ
of KohathN-proper-ms
3881 [e]הַלְוִיִּ֔ם
hal-wî-yim,
the LevitesArt | N-proper-mp
3498 [e]הַנּוֹתָרִ֖ים
han-nō-w-ṯā-rîm
the restArt | V-Nifal-Prtcpl-mp
1121 [e]מִבְּנֵ֣י
mib-bə-nê
of the sonsPrep-m | N-mpc
6955 [e]קְהָ֑ת
qə-hāṯ;
of KohathN-proper-ms
1961 [e]וַֽיְהִי֙
way-hî
and even they hadConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5892 [e]עָרֵ֣י
‘ā-rê
the citiesN-fpc
1486 [e]גֽוֹרָלָ֔ם
ḡō-w-rā-lām,
of their lotN-msc | 3mp
4294 [e]מִמַּטֵּ֖ה
mim-maṭ-ṭêh
from the tribePrep-m | N-msc
669 [e]אֶפְרָֽיִם׃
’ep̄-rā-yim.
of EphraimN-proper-ms

Hebrew Texts
יהושע 21:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְמִשְׁפְּחֹ֤ות בְּנֵֽי־קְהָת֙ הַלְוִיִּ֔ם הַנֹּותָרִ֖ים מִבְּנֵ֣י קְהָ֑ת וַֽיְהִי֙ עָרֵ֣י גֹֽורָלָ֔ם מִמַּטֵּ֖ה אֶפְרָֽיִם׃

יהושע 21:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולמשפחות בני־קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים׃

יהושע 21:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולמשפחות בני־קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים׃

יהושע 21:20 Hebrew Bible
ולמשפחות בני קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the cities from the tribe of Ephraim were allotted to the families of the sons of Kohath, the Levites, even to the rest of the sons of Kohath.

King James Bible
And the families of the children of Kohath, the Levites which remained of the children of Kohath, even they had the cities of their lot out of the tribe of Ephraim.

Holman Christian Standard Bible
The allotted cities to the remaining clans of Kohath's descendants, who were Levites, came from the tribe of Ephraim.
Treasury of Scripture Knowledge

Joshua 5:1 And it came to pass, when all the kings of the Amorites, which were …

1 Chronicles 6:66 And the residue of the families of the sons of Kohath had cities …

Links
Joshua 21:20Joshua 21:20 NIVJoshua 21:20 NLTJoshua 21:20 ESVJoshua 21:20 NASBJoshua 21:20 KJVJoshua 21:20 Bible AppsJoshua 21:20 Biblia ParalelaJoshua 21:20 Chinese BibleJoshua 21:20 French BibleJoshua 21:20 German BibleBible Hub
Joshua 21:19
Top of Page
Top of Page