Joshua 21:40
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3605 [e]כָּל־
kāl-
So allN-msc
5892 [e]הֶ֨עָרִ֜ים
he-‘ā-rîm
the citiesArt | N-fp
1121 [e]לִבְנֵ֤י
liḇ-nê
for the sonsPrep-l | N-mpc
4847 [e]מְרָרִי֙
mə-rā-rî
of MerariN-proper-ms
4940 [e]לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם
lə-miš-pə-ḥō-ṯām,
according to their familiesPrep-l | N-fpc | 3mp
3498 [e]הַנּוֹתָרִ֖ים
han-nō-w-ṯā-rîm
the restArt | V-Nifal-Prtcpl-mp
4940 [e]מִמִּשְׁפְּח֣וֹת
mim-miš-pə-ḥō-wṯ
of the familiesPrep-m | N-fpc
3881 [e]הַלְוִיִּ֑ם
hal-wî-yim;
of the LevitesArt | N-proper-mp
1961 [e]וַיְהִי֙
way-hî
and wereConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1486 [e]גּוֹרָלָ֔ם
gō-w-rā-lām,
[by] their lotN-msc | 3mp
5892 [e]עָרִ֖ים
‘ā-rîm
citiesN-fp
8147 [e]שְׁתֵּ֥ים
šə-têm
twoNumber-fd
6240 [e]עֶשְׂרֵֽה׃
‘eś-rêh.
[and] tenNumber-fs

Hebrew Texts
יהושע 21:40 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־הֶ֨עָרִ֜ים לִבְנֵ֤י מְרָרִי֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם הַנֹּותָרִ֖ים מִמִּשְׁפְּחֹ֣ות הַלְוִיִּ֑ם וַיְהִי֙ גֹּורָלָ֔ם עָרִ֖ים שְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵֽה׃

יהושע 21:40 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה׃

יהושע 21:40 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כל־הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה׃

יהושע 21:40 Hebrew Bible
כל הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
All these were the cities of the sons of Merari according to their families, the rest of the families of the Levites; and their lot was twelve cities.

King James Bible
So all the cities for the children of Merari by their families, which were remaining of the families of the Levites, were by their lot twelve cities.

Holman Christian Standard Bible
All 12 cities were allotted to the clans of Merari's descendants, the remaining Levite clans.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Joshua 21:40Joshua 21:40 NIVJoshua 21:40 NLTJoshua 21:40 ESVJoshua 21:40 NASBJoshua 21:40 KJVJoshua 21:40 Bible AppsJoshua 21:40 Biblia ParalelaJoshua 21:40 Chinese BibleJoshua 21:40 French BibleJoshua 21:40 German BibleBible Hub
Joshua 21:39
Top of Page
Top of Page