Joshua 8:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7760 [e]וַיָּשִׂ֨ימוּ
way-yā-śî-mū
And when they had setConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5971 [e]הָעָ֜ם
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
4264 [e]הַֽמַּחֲנֶ֗ה
ham-ma-ḥă-neh,
the armyArt | N-cs
834 [e]אֲשֶׁר֙
’ă-šer
that [was]Pro-r
6828 [e]מִצְּפ֣וֹן
miṣ-ṣə-p̄ō-wn
on the northPrep-m | N-fsc
5892 [e]לָעִ֔יר
lā-‘îr,
of the cityPrep-l, Art | N-fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
6119 [e]עֲקֵב֖וֹ
‘ă-qê-ḇōw
its rear guardN-msc | 3ms
3220 [e]מִיָּ֣ם
mî-yām
on the westPrep-m | N-ms
5892 [e]לָעִ֑יר
lā-‘îr;
of the cityPrep-l, Art | N-fs
1980 [e]וַיֵּ֧לֶךְ
way-yê-leḵ
and wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3091 [e]יְהוֹשֻׁ֛עַ
yə-hō-wō-šu-a‘
JoshuaN-proper-ms
3915 [e]בַּלַּ֥יְלָה
bal-lay-lāh
nightPrep-b, Art | N-ms
1931 [e]הַה֖וּא
ha-hū
thatArt | Pro-3ms
8432 [e]בְּת֥וֹךְ
bə-ṯō-wḵ
into the midstPrep-b | N-msc
6010 [e]הָעֵֽמֶק׃
hā-‘ê-meq.
of the valleyArt | N-ms

Hebrew Texts
יהושע 8:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּשִׂ֨ימוּ הָעָ֜ם אֶת־כָּל־הַֽמַּחֲנֶ֗ה אֲשֶׁר֙ מִצְּפֹ֣ון לָעִ֔יר וְאֶת־עֲקֵבֹ֖ו מִיָּ֣ם לָעִ֑יר וַיֵּ֧לֶךְ יְהֹושֻׁ֛עַ בַּלַּ֥יְלָה הַה֖וּא בְּתֹ֥וךְ הָעֵֽמֶק׃

יהושע 8:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישימו העם את־כל־המחנה אשר מצפון לעיר ואת־עקבו מים לעיר וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק׃

יהושע 8:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישימו העם את־כל־המחנה אשר מצפון לעיר ואת־עקבו מים לעיר וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק׃

יהושע 8:13 Hebrew Bible
וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר ואת עקבו מים לעיר וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So they stationed the people, all the army that was on the north side of the city, and its rear guard on the west side of the city, and Joshua spent that night in the midst of the valley.

King James Bible
And when they had set the people, even all the host that was on the north of the city, and their liers in wait on the west of the city, Joshua went that night into the midst of the valley.

Holman Christian Standard Bible
The military force was stationed in this way: the main camp to the north of the city and its rear guard to the west of the city. And that night Joshua went into the valley.
Treasury of Scripture Knowledge

liers in wait. [heb] lying in wait

Joshua 8:8,12 And it shall be, when you have taken the city, that you shall set …

Links
Joshua 8:13Joshua 8:13 NIVJoshua 8:13 NLTJoshua 8:13 ESVJoshua 8:13 NASBJoshua 8:13 KJVJoshua 8:13 Bible AppsJoshua 8:13 Biblia ParalelaJoshua 8:13 Chinese BibleJoshua 8:13 French BibleJoshua 8:13 German BibleBible Hub
Joshua 8:12
Top of Page
Top of Page