Joshua 8:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
693 [e]וְהָאוֹרֵ֡ב
wə-hā-’ō-w-rêḇ
So [those in] ambushConj-w, Art | V-Qal-Prtcpl-ms
6965 [e]קָם֩
qām
aroseV-Qal-Perf-3ms
4120 [e]מְהֵרָ֨ה
mə-hê-rāh
quicklyAdv
4725 [e]מִמְּקוֹמ֤וֹ
mim-mə-qō-w-mōw
out of their placePrep-m | N-msc | 3ms
7323 [e]וַיָּר֙וּצוּ֙
way-yā-rū-ṣū
and they ranConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5186 [e]כִּנְט֣וֹת
kin-ṭō-wṯ
as soon as he had stretched outPrep-k | V-Qal-Inf
3027 [e]יָד֔וֹ
yā-ḏōw,
his handN-fsc | 3ms
935 [e]וַיָּבֹ֥אוּ
way-yā-ḇō-’ū
and they enteredConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5892 [e]הָעִ֖יר
hā-‘îr
the cityArt | N-fs
3920 [e]וַֽיִּלְכְּד֑וּהָ
way-yil-kə-ḏū-hā;
and took itConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp | 3fs
4116 [e]וַֽיְמַהֲר֔וּ
way-ma-hă-rū,
and hurriedConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3mp
3341 [e]וַיַּצִּ֥יתוּ
way-yaṣ-ṣî-ṯū
and to setConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5892 [e]הָעִ֖יר
hā-‘îr
the cityArt | N-fs
784 [e]בָּאֵֽשׁ׃
bā-’êš.
on firePrep-b, Art | N-cs

Hebrew Texts
יהושע 8:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָאֹורֵ֡ב קָם֩ מְהֵרָ֨ה מִמְּקֹומֹ֤ו וַיָּר֙וּצוּ֙ כִּנְטֹ֣ות יָדֹ֔ו וַיָּבֹ֥אוּ הָעִ֖יר וַֽיִּלְכְּד֑וּהָ וַֽיְמַהֲר֔וּ וַיַּצִּ֥יתוּ אֶת־הָעִ֖יר בָּאֵֽשׁ׃

יהושע 8:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והאורב קם מהרה ממקומו וירוצו כנטות ידו ויבאו העיר וילכדוה וימהרו ויציתו את־העיר באש׃

יהושע 8:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והאורב קם מהרה ממקומו וירוצו כנטות ידו ויבאו העיר וילכדוה וימהרו ויציתו את־העיר באש׃

יהושע 8:19 Hebrew Bible
והאורב קם מהרה ממקומו וירוצו כנטות ידו ויבאו העיר וילכדוה וימהרו ויציתו את העיר באש׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The men in ambush rose quickly from their place, and when he had stretched out his hand, they ran and entered the city and captured it, and they quickly set the city on fire.

King James Bible
And the ambush arose quickly out of their place, and they ran as soon as he had stretched out his hand: and they entered into the city, and took it, and hasted and set the city on fire.

Holman Christian Standard Bible
When he held out his hand, the men in ambush rose quickly from their position. They ran, entered the city, captured it, and immediately set it on fire.
Treasury of Scripture Knowledge

Joshua 8:6-8 (For they will come out after us) till we have drawn them from the …

Links
Joshua 8:19Joshua 8:19 NIVJoshua 8:19 NLTJoshua 8:19 ESVJoshua 8:19 NASBJoshua 8:19 KJVJoshua 8:19 Bible AppsJoshua 8:19 Biblia ParalelaJoshua 8:19 Chinese BibleJoshua 8:19 French BibleJoshua 8:19 German BibleBible Hub
Joshua 8:18
Top of Page
Top of Page