Judges 1:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
310 [e]וְאַחַ֗ר
wə-’a-ḥar,
And afterwardConj-w | Adv
3381 [e]יָֽרְדוּ֙
yā-rə-ḏū
went downV-Qal-Perf-3cp
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
3063 [e]יְהוּדָ֔ה
yə-hū-ḏāh,
of JudahN-proper-ms
3898 [e]לְהִלָּחֵ֖ם
lə-hil-lā-ḥêm
to fightPrep-l | V-Nifal-Inf
3669 [e]בַּֽכְּנַעֲנִ֑י
bak-kə-na-‘ă-nî;
against the CanaanitePrep-b, Art | N-proper-ms
3427 [e]יוֹשֵׁ֣ב
yō-wō-šêḇ
who dweltV-Qal-Prtcpl-ms
2022 [e]הָהָ֔ר
hā-hār,
in the mountainsArt | N-ms
5045 [e]וְהַנֶּ֖גֶב
wə-han-ne-ḡeḇ
and in the NegevConj-w, Art | N-proper-fs
8219 [e]וְהַשְּׁפֵלָֽה׃
wə-haš-šə-p̄ê-lāh.
and in the lowlandConj-w, Art | N-fs

Hebrew Texts
שופטים 1:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַחַ֗ר יָֽרְדוּ֙ בְּנֵ֣י יְהוּדָ֔ה לְהִלָּחֵ֖ם בַּֽכְּנַעֲנִ֑י יֹושֵׁ֣ב הָהָ֔ר וְהַנֶּ֖גֶב וְהַשְּׁפֵלָֽה׃

שופטים 1:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואחר ירדו בני יהודה להלחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה׃

שופטים 1:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואחר ירדו בני יהודה להלחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה׃

שופטים 1:9 Hebrew Bible
ואחר ירדו בני יהודה להלחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Afterward the sons of Judah went down to fight against the Canaanites living in the hill country and in the Negev and in the lowland.

King James Bible
And afterward the children of Judah went down to fight against the Canaanites, that dwelt in the mountain, and in the south, and in the valley.

Holman Christian Standard Bible
Afterward, the men of Judah marched down to fight against the Canaanites who were living in the hill country, the Negev, and the Judean foothills.
Treasury of Scripture Knowledge

afterward

Joshua 10:36 And Joshua went up from Eglon, and all Israel with him, to Hebron; …

Joshua 11:21 And at that time came Joshua, and cut off the Anakims from the mountains, …

Joshua 15:13-20 And to Caleb the son of Jephunneh he gave a part among the children …

valley. or, low country

Links
Judges 1:9Judges 1:9 NIVJudges 1:9 NLTJudges 1:9 ESVJudges 1:9 NASBJudges 1:9 KJVJudges 1:9 Bible AppsJudges 1:9 Biblia ParalelaJudges 1:9 Chinese BibleJudges 1:9 French BibleJudges 1:9 German BibleBible Hub
Judges 1:8
Top of Page
Top of Page