Judges 20:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6485 [e]וַיִּתְפָּֽקְדוּ֩
way-yiṯ-pā-qə-ḏū
And numberedConj-w | V-Hitpael-ConsecImperf-3mp
1121 [e]בְנֵ֨י
ḇə-nê
the sonsN-mpc
1144 [e]בִנְיָמִ֜ן
ḇin-yā-min
of BenjaminN-proper-ms
3117 [e]בַּיּ֤וֹם
bay-yō-wm
at timePrep-b, Art | N-ms
1931 [e]הַהוּא֙
ha-hū
thatArt | Pro-3ms
5892 [e]מֵהֶ֣עָרִ֔ים
mê-he-‘ā-rîm,
from their citiesPrep-m, Art | N-fp
6242 [e]עֶשְׂרִ֨ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
8337 [e]וְשִׁשָּׁ֥ה
wə-šiš-šāh
and sixConj-w | Number-ms
505 [e]אֶ֛לֶף
’e-lep̄
thousandNumber-ms
376 [e]אִ֖ישׁ
’îš
menN-ms
8025 [e]שֹׁ֣לֵֽף
šō-lêp̄
who drewV-Qal-Prtcpl-ms
2719 [e]חָ֑רֶב
ḥā-reḇ;
the swordN-fs
905 [e]לְ֠בַד
lə-ḇaḏ
besidesPrep | N-msc
3427 [e]מִיֹּשְׁבֵ֤י
mî-yō-šə-ḇê
the inhabitantsPrep-m | V-Qal-Prtcpl-mpc
1390 [e]הַגִּבְעָה֙
hag-giḇ-‘āh
of GibeahArt | N-proper-fs
6485 [e]הִתְפָּ֣קְד֔וּ
hiṯ-pā-qə-ḏū,
who numberedV-Hitpael-Perf-3cp
7651 [e]שְׁבַ֥ע
šə-ḇa‘
sevenNumber-fsc
3967 [e]מֵא֖וֹת
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fp
376 [e]אִ֥ישׁ
’îš
menN-ms
970 [e]בָּחֽוּר׃
bā-ḥūr.
selectV-Qal-QalPassPrtcpl-ms

Hebrew Texts
שופטים 20:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתְפָּֽקְדוּ֩ בְנֵ֨י בִנְיָמִ֜ן בַּיֹּ֤ום הַהוּא֙ מֵהֶ֣עָרִ֔ים עֶשְׂרִ֨ים וְשִׁשָּׁ֥ה אֶ֛לֶף אִ֖ישׁ שֹׁ֣לֵֽף חָ֑רֶב לְ֠בַד מִיֹּשְׁבֵ֤י הַגִּבְעָה֙ הִתְפָּ֣קְד֔וּ שְׁבַ֥ע מֵאֹ֖ות אִ֥ישׁ בָּחֽוּר׃

שופטים 20:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתפקדו בני בנימן ביום ההוא מהערים עשרים וששה אלף איש שלף חרב לבד מישבי הגבעה התפקדו שבע מאות איש בחור׃

שופטים 20:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתפקדו בני בנימן ביום ההוא מהערים עשרים וששה אלף איש שלף חרב לבד מישבי הגבעה התפקדו שבע מאות איש בחור׃

שופטים 20:15 Hebrew Bible
ויתפקדו בני בנימן ביום ההוא מהערים עשרים וששה אלף איש שלף חרב לבד מישבי הגבעה התפקדו שבע מאות איש בחור׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
From the cities on that day the sons of Benjamin were numbered, 26,000 men who draw the sword, besides the inhabitants of Gibeah who were numbered, 700 choice men.

King James Bible
And the children of Benjamin were numbered at that time out of the cities twenty and six thousand men that drew sword, beside the inhabitants of Gibeah, which were numbered seven hundred chosen men.

Holman Christian Standard Bible
On that day the Benjaminites rallied 26,000 armed men from their cities, besides 700 choice men rallied by the inhabitants of Gibeah.
Treasury of Scripture Knowledge

twenty

Judges 20:25,35,46,47 And Benjamin went forth against them out of Gibeah the second day…

Numbers 26:41 These are the sons of Benjamin after their families: and they that …

Links
Judges 20:15Judges 20:15 NIVJudges 20:15 NLTJudges 20:15 ESVJudges 20:15 NASBJudges 20:15 KJVJudges 20:15 Bible AppsJudges 20:15 Biblia ParalelaJudges 20:15 Chinese BibleJudges 20:15 French BibleJudges 20:15 German BibleBible Hub
Judges 20:14
Top of Page
Top of Page