Luke 3:37
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
3103 [e]Μαθουσαλὰ
Mathousala
of Methuselah,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
1802 [e]Ἑνὼχ
Henōch
of Enoch,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2391 [e]Ἰάρετ
Iaret
of Jared,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
3121 [e]Μαλελεὴλ
Maleleēl
of Mahalalel,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2536 [e]Καϊνὰμ
Kainam
of Cainan,N-GMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:37 Greek NT: Nestle 1904
τοῦ Μαθουσαλὰ τοῦ Ἐνὼχ τοῦ Ἰάρετ τοῦ Μαλελεὴλ τοῦ Καϊνὰμ

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:37 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τοῦ Μαθουσαλά τοῦ Ἑνώχ τοῦ Ἰάρετ τοῦ Μαλελεήλ τοῦ Καινάμ

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:37 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τοῦ Μαθουσαλά τοῦ Ἑνώχ τοῦ Ἰάρετ τοῦ Μαλελεήλ τοῦ Καινάμ

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:37 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ Ἐνώχ, τοῦ Ἰαρέδ, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ Καϊνάν,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:37 Greek NT: Greek Orthodox Church
τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ Ἑνώχ, τοῦ Ἰάρεδ, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ Καϊνάν,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:37 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τοῦ Μαθουσαλὰ τοῦ Ἑνὼχ τοῦ Ἰάρετ τοῦ Μελελεὴλ τοῦ Καϊνὰμ

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:37 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ Ἐνώχ, τοῦ Ἰαρέδ, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ Καϊνάν,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:37 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τοῦ Μαθουσαλὰ τοῦ Ἑνὼχ τοῦ Ἰαρέδ, τοῦ Μαλελεὴλ τοῦ Καϊνὰν,

Luke 3:37 Hebrew Bible
בן מתושלח בן חנוך בן ירד בן מהללאל בן קינן׃

Luke 3:37 Aramaic NT: Peshitta
ܒܪ ܡܬܘܫܠܚ ܒܪ ܚܢܘܟ ܒܪ ܝܪܕ ܒܪ ܡܗܠܠܐܝܠ ܒܪ ܩܝܢܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalaleel, the son of Cainan,

King James Bible
Which was the son of Mathusala, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Maleleel, which was the son of Cainan,

Holman Christian Standard Bible
son of Methuselah, son of Enoch, son of Jared, son of Mahalaleel, son of Cainan,
Treasury of Scripture Knowledge

Mathusala.

Genesis 5:6-28 And Seth lived an hundred and five years, and begat Enos…

1 Chronicles 1:1-3 Adam, Sheth, Enosh…

Methuselah, Mahalaleel.

Links
Luke 3:37Luke 3:37 NIVLuke 3:37 NLTLuke 3:37 ESVLuke 3:37 NASBLuke 3:37 KJVLuke 3:37 Bible AppsLuke 3:37 Biblia ParalelaLuke 3:37 Chinese BibleLuke 3:37 French BibleLuke 3:37 German BibleBible Hub
Luke 3:36
Top of Page
Top of Page