Matthew 22:45
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]Εἰ
ei
IfConj
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
1138 [e]Δαυὶδ
Dauid
DavidN-NMS
2564 [e]καλεῖ
kalei
callsV-PIA-3S
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
2962 [e]Κύριον,
Kyrion
Lord,N-AMS
4459 [e]πῶς
pōs
howAdv
5207 [e]υἱὸς
huios
sonN-NMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
1510 [e]ἐστιν;
estin
is He?V-PIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:45 Greek NT: Nestle 1904
εἰ οὖν Δαυεὶδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:45 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰ οὖν Δαυεὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:45 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰ οὖν Δαυεὶδ / Δαυὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:45 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ οὖν Δαυὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:45 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰ οὖν Δαυῒδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:45 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰ οὖν Δαυεὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:45 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ οὖν Δαβὶδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:45 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ οὖν Δαβὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν

Matthew 22:45 Hebrew Bible
ועתה אם דוד קרא לו אדון איך הוא בנו׃

Matthew 22:45 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܗܟܝܠ ܕܘܝܕ ܩܪܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܝܟܢܐ ܒܪܗ ܗܘ ܀ 46 ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܫܟܚ ܕܢܬܠ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܡܪܚ ܬܘܒ ܡܢ ܗܘ ܝܘܡܐ ܠܡܫܐܠܘܬܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"If David then calls Him 'Lord,' how is He his son?"

King James Bible
If David then call him Lord, how is he his son?

Holman Christian Standard Bible
"If David calls Him 'Lord,' how then can the Messiah be his Son?"
Treasury of Scripture Knowledge

how.

John 8:58 Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, Before Abraham was, I am.

Romans 1:3,4 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed …

Romans 9:5 Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ …

Philippians 2:6-8 Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God…

1 Timothy 3:16 And without controversy great is the mystery of godliness: God was …

Hebrews 2:14 For as much then as the children are partakers of flesh and blood, …

Revelation 22:16 I Jesus have sent my angel to testify to you these things in the …

Links
Matthew 22:45Matthew 22:45 NIVMatthew 22:45 NLTMatthew 22:45 ESVMatthew 22:45 NASBMatthew 22:45 KJVMatthew 22:45 Bible AppsMatthew 22:45 Biblia ParalelaMatthew 22:45 Chinese BibleMatthew 22:45 French BibleMatthew 22:45 German BibleBible Hub
Matthew 22:44
Top of Page
Top of Page