Matthew 4:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1093 [e]Γῆ
LandN-NFS
2194 [e]Ζαβουλὼν
Zaboulōn
of ZebulunN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1093 [e]γῆ
landN-NFS
3508 [e]Νεφθαλίμ,
Nephthalim
of Naphtali,N-GMS
3598 [e]ὁδὸν
hodon
wayN-AFS
2281 [e]θαλάσσης,
thalassēs
of [the] sea,N-GFS
4008 [e]πέραν
peran
beyondPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2446 [e]Ἰορδάνου,
Iordanou
Jordan,N-GMS
1056 [e]Γαλιλαία
Galilaia
GalileeN-NFS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GNP
1484 [e]ἐθνῶν,
ethnōn
Gentiles — N-GNP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:15 Greek NT: Nestle 1904
Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ / Νεφθαλίμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ Ἰορδάνου Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν

Matthew 4:15 Hebrew Bible
ארצה זבלון וארצה נפתלי דרך הים עבר הירדן גליל הגוים׃

Matthew 4:15 Aramaic NT: Peshitta
ܐܪܥܐ ܕܙܒܘܠܘܢ ܐܪܥܐ ܕܢܦܬܠܝ ܐܘܪܚܐ ܕܝܡܐ ܥܒܪܘܗܝ ܕܝܘܪܕܢܢ ܓܠܝܠܐ ܕܥܡܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"THE LAND OF ZEBULUN AND THE LAND OF NAPHTALI, BY THE WAY OF THE SEA, BEYOND THE JORDAN, GALILEE OF THE GENTILES--

King James Bible
The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles;

Holman Christian Standard Bible
Land of Zebulun and land of Naphtali, along the sea road, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles!
Treasury of Scripture Knowledge

Galilee.

Joshua 20:7 And they appointed Kedesh in Galilee in mount Naphtali, and Shechem …

Joshua 21:32 And out of the tribe of Naphtali, Kedesh in Galilee with her suburbs, …

1 Kings 9:11 (Now Hiram the king of Tyre had furnished Solomon with cedar trees …

2 Kings 15:29 In the days of Pekah king of Israel came Tiglathpileser king of Assyria, …

Links
Matthew 4:15Matthew 4:15 NIVMatthew 4:15 NLTMatthew 4:15 ESVMatthew 4:15 NASBMatthew 4:15 KJVMatthew 4:15 Bible AppsMatthew 4:15 Biblia ParalelaMatthew 4:15 Chinese BibleMatthew 4:15 French BibleMatthew 4:15 German BibleBible Hub
Matthew 4:14
Top of Page
Top of Page