Nehemiah 13:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵיהֶ֗ם
ū-ḇə-nê-hem,
And their childrenConj-w | N-mpc | 3mp
2677 [e]חֲצִי֙
ḥă-ṣî
halfN-ms
1696 [e]מְדַבֵּ֣ר
mə-ḏab-bêr
of spokeV-Piel-Prtcpl-ms
797 [e]אַשְׁדּוֹדִ֔ית
’aš-dō-w-ḏîṯ,
the [language] of AshdoditeN-proper-ms
369 [e]וְאֵינָ֥ם
wə-’ê-nām
and notConj-w | Adv | 3mp
5234 [e]מַכִּירִ֖ים
mak-kî-rîm
couldV-Hifil-Prtcpl-mp
1696 [e]לְדַבֵּ֣ר
lə-ḏab-bêr
speakPrep-l | V-Piel-Inf
3066 [e]יְהוּדִ֑ית
yə-hū-ḏîṯ;
HebrewN-proper-fs
3956 [e]וְכִלְשׁ֖וֹן
wə-ḵil-šō-wn
but according to [spoke] the languageConj-w, Prep-k | N-csc
5971 [e]עַ֥ם
‘am
of peopleN-ms
5971 [e]וָעָֽם׃
wā-‘ām.
and one or the otherConj-w | N-ms

Hebrew Texts
נחמיה 13:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵיהֶ֗ם חֲצִי֙ מְדַבֵּ֣ר אַשְׁדֹּודִ֔ית וְאֵינָ֥ם מַכִּירִ֖ים לְדַבֵּ֣ר יְהוּדִ֑ית וְכִלְשֹׁ֖ון עַ֥ם וָעָֽם׃

נחמיה 13:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם׃

נחמיה 13:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם׃

נחמיה 13:24 Hebrew Bible
ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
As for their children, half spoke in the language of Ashdod, and none of them was able to speak the language of Judah, but the language of his own people.

King James Bible
And their children spake half in the speech of Ashdod, and could not speak in the Jews' language, but according to the language of each people.

Holman Christian Standard Bible
Half of their children spoke the language of Ashdod or the language of one of the other peoples but could not speak Hebrew.
Treasury of Scripture Knowledge

could not speak. Heb. they discerned not to speak. each people. Heb. people and people.

Zephaniah 3:9 For then will I turn to the people a pure language, that they may …

Links
Nehemiah 13:24Nehemiah 13:24 NIVNehemiah 13:24 NLTNehemiah 13:24 ESVNehemiah 13:24 NASBNehemiah 13:24 KJVNehemiah 13:24 Bible AppsNehemiah 13:24 Biblia ParalelaNehemiah 13:24 Chinese BibleNehemiah 13:24 French BibleNehemiah 13:24 German BibleBible Hub
Nehemiah 13:23
Top of Page
Top of Page