Numbers 18:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5647 [e]וְעָבַ֨ד
wə-‘ā-ḇaḏ
But shall performConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
3881 [e]הַלֵּוִ֜י
hal-lê-wî
the LeviteArt | N-proper-ms
1931 [e]ה֗וּא
hū,
hePro-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5656 [e]עֲבֹדַת֙
‘ă-ḇō-ḏaṯ
the workN-fsc
168 [e]אֹ֣הֶל
’ō-hel
of the tabernacleN-msc
4150 [e]מוֹעֵ֔ד
mō-w-‘êḏ,
of meetingN-ms
1992 [e]וְהֵ֖ם
wə-hêm
and theyConj-w | Pro-3mp
5375 [e]יִשְׂא֣וּ
yiś-’ū
shall bearV-Qal-Imperf-3mp
5771 [e]עֲוֺנָ֑ם
‘ă-wō-nām;
their iniquityN-csc | 3mp
2708 [e]חֻקַּ֤ת
ḥuq-qaṯ
[it shall be] a statuteN-fsc
5769 [e]עוֹלָם֙
‘ō-w-lām
foreverN-ms
1755 [e]לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם
lə-ḏō-rō-ṯê-ḵem,
throughout your generationsPrep-l | N-mpc | 2mp
8432 [e]וּבְתוֹךְ֙
ū-ḇə-ṯō-wḵ
that amongConj-w, Prep-b | N-msc
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֔ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
3808 [e]לֹ֥א
noAdv-NegPrt
5157 [e]יִנְחֲל֖וּ
yin-ḥă-lū
they shall haveV-Qal-Imperf-3mp
5159 [e]נַחֲלָֽה׃
na-ḥă-lāh.
inheritanceN-fs

Hebrew Texts
במדבר 18:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָבַ֨ד הַלֵּוִ֜י ה֗וּא אֶת־עֲבֹדַת֙ אֹ֣הֶל מֹועֵ֔ד וְהֵ֖ם יִשְׂא֣וּ עֲוֹנָ֑ם חֻקַּ֤ת עֹולָם֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם וּבְתֹוךְ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל לֹ֥א יִנְחֲל֖וּ נַחֲלָֽה׃

במדבר 18:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועבד הלוי הוא את־עבדת אהל מועד והם ישאו עונם חקת עולם לדרתיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה׃

במדבר 18:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועבד הלוי הוא את־עבדת אהל מועד והם ישאו עונם חקת עולם לדרתיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה׃

במדבר 18:23 Hebrew Bible
ועבד הלוי הוא את עבדת אהל מועד והם ישאו עונם חקת עולם לדרתיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Only the Levites shall perform the service of the tent of meeting, and they shall bear their iniquity; it shall be a perpetual statute throughout your generations, and among the sons of Israel they shall have no inheritance.

King James Bible
But the Levites shall do the service of the tabernacle of the congregation, and they shall bear their iniquity: it shall be a statute for ever throughout your generations, that among the children of Israel they have no inheritance.

Holman Christian Standard Bible
The Levites will do the work of the tent of meeting, and they will bear the consequences of their sin. The Levites will not receive an inheritance among the Israelites; this is a permanent statute throughout your generations.
Treasury of Scripture Knowledge

do the service

Numbers 3:7 And they shall keep his charge, and the charge of the whole congregation …

among

Numbers 18:20 And the LORD spoke to Aaron, You shall have no inheritance in their …

Links
Numbers 18:23Numbers 18:23 NIVNumbers 18:23 NLTNumbers 18:23 ESVNumbers 18:23 NASBNumbers 18:23 KJVNumbers 18:23 Bible AppsNumbers 18:23 Biblia ParalelaNumbers 18:23 Chinese BibleNumbers 18:23 French BibleNumbers 18:23 German BibleBible Hub
Numbers 18:22
Top of Page
Top of Page