Numbers 2:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6635 [e]וּצְבָא֖וֹ
ū-ṣə-ḇā-’ōw
And his armyConj-w | N-csc | 3ms
6485 [e]וּפְקֻדֵיהֶ֑ם
ū-p̄ə-qu-ḏê-hem;
and was numbered atConj-w | V-Qal-QalPassPrtcpl-mpc | 3mp
8147 [e]שְׁנַ֧יִם
šə-na-yim
twoNumber-md
7970 [e]וּשְׁלֹשִׁ֛ים
ū-šə-lō-šîm
and thirtyConj-w | Number-cp
505 [e]אֶ֖לֶף
’e-lep̄
thousandNumber-ms
3967 [e]וּמָאתָֽיִם׃
ū-mā-ṯā-yim.
and two hundredConj-w | Number-fd

Hebrew Texts
במדבר 2:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּצְבָאֹ֖ו וּפְקֻדֵיהֶ֑ם שְׁנַ֧יִם וּשְׁלֹשִׁ֛ים אֶ֖לֶף וּמָאתָֽיִם׃

במדבר 2:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים׃

במדבר 2:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים׃

במדבר 2:21 Hebrew Bible
וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and his army, even their numbered men, 32,200.

King James Bible
And his host, and those that were numbered of them, were thirty and two thousand and two hundred.

Holman Christian Standard Bible
His military division numbers 32,200.
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 1:35 Those that were numbered of them, even of the tribe of Manasseh, …

Numbers 26:34 These are the families of Manasseh, and those that were numbered …

Links
Numbers 2:21Numbers 2:21 NIVNumbers 2:21 NLTNumbers 2:21 ESVNumbers 2:21 NASBNumbers 2:21 KJVNumbers 2:21 Bible AppsNumbers 2:21 Biblia ParalelaNumbers 2:21 Chinese BibleNumbers 2:21 French BibleNumbers 2:21 German BibleBible Hub
Numbers 2:20
Top of Page
Top of Page