Numbers 26:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֤י
bə-nê
The sonsN-mpc
3485 [e]יִשָּׂשכָר֙
yiś-śā-š-ḵār
of IssacharN-proper-ms
4940 [e]לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם
lə-miš-pə-ḥō-ṯām,
according to their familiesPrep-l | N-fpc | 3mp
8439 [e]תּוֹלָ֕ע
tō-w-lā‘
[were of] TolaN-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֖חַת
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
8440 [e]הַתּוֹלָעִ֑י
hat-tō-w-lā-‘î;
of the TolaiteArt | N-proper-ms
6312 [e]לְפֻוָ֕ה
lə-p̄u-wāh
of PuvahPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֖חַת
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
6324 [e]הַפּוּנִֽי׃
hap-pū-nî.
of the PuniteArt | N-proper-ms

Hebrew Texts
במדבר 26:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֤י יִשָּׂשכָר֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם תֹּולָ֕ע מִשְׁפַּ֖חַת הַתֹּולָעִ֑י לְפֻוָ֕ה מִשְׁפַּ֖חַת הַפּוּנִֽי׃

במדבר 26:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני׃

במדבר 26:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני׃

במדבר 26:23 Hebrew Bible
בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Issachar according to their families: of Tola, the family of the Tolaites; of Puvah, the family of the Punites;

King James Bible
Of the sons of Issachar after their families: of Tola, the family of the Tolaites: of Pua, the family of the Punites:

Holman Christian Standard Bible
Issachar's descendants by their clans: the Tolaite clan from Tola; the Punite clan from Puvah;
Treasury of Scripture Knowledge

Jashub, or Job

Genesis 46:13 And the sons of Issachar; Tola, and Phuvah, and Job, and Shimron.

Links
Numbers 26:23Numbers 26:23 NIVNumbers 26:23 NLTNumbers 26:23 ESVNumbers 26:23 NASBNumbers 26:23 KJVNumbers 26:23 Bible AppsNumbers 26:23 Biblia ParalelaNumbers 26:23 Chinese BibleNumbers 26:23 French BibleNumbers 26:23 German BibleBible Hub
Numbers 26:22
Top of Page
Top of Page