Numbers 26:48
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֤י
bə-nê
The sonsN-mpc
5321 [e]נַפְתָּלִי֙
nap̄-tā-lî
of NaphtaliN-proper-ms
4940 [e]לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם
lə-miš-pə-ḥō-ṯām,
according to their families [were]Prep-l | N-fpc | 3mp
3183 [e]לְיַ֨חְצְאֵ֔ל
lə-yaḥ-ṣə-’êl,
of JahzeelPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֖חַת
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
3184 [e]הַיַּחְצְאֵלִ֑י
hay-yaḥ-ṣə-’ê-lî;
of the JahzeelitesArt | N-proper-ms
1476 [e]לְגוּנִ֕י
lə-ḡū-nî
of GuniPrep-l | N-proper-ms
4940 [e]מִשְׁפַּ֖חַת
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
1477 [e]הַגּוּנִֽי׃
hag-gū-nî.
of the GunitesArt | N-proper-ms

Hebrew Texts
במדבר 26:48 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֤י נַפְתָּלִי֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם לְיַ֨חְצְאֵ֔ל מִשְׁפַּ֖חַת הַיַּחְצְאֵלִ֑י לְגוּנִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַגּוּנִֽי׃

במדבר 26:48 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני׃

במדבר 26:48 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני׃

במדבר 26:48 Hebrew Bible
בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Naphtali according to their families: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites; of Guni, the family of the Gunites;

King James Bible
Of the sons of Naphtali after their families: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites: of Guni, the family of the Gunites:

Holman Christian Standard Bible
Naphtali's descendants by their clans: the Jahzeelite clan from Jahzeel; the Gunite clan from Guni;
Treasury of Scripture Knowledge

Shillem

1 Chronicles 7:13 The sons of Naphtali; Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, …

Shallum

Links
Numbers 26:48Numbers 26:48 NIVNumbers 26:48 NLTNumbers 26:48 ESVNumbers 26:48 NASBNumbers 26:48 KJVNumbers 26:48 Bible AppsNumbers 26:48 Biblia ParalelaNumbers 26:48 Chinese BibleNumbers 26:48 French BibleNumbers 26:48 German BibleBible Hub
Numbers 26:47
Top of Page
Top of Page