Numbers 29:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4503 [e]וּמִנְחָתָ֔ם
ū-min-ḥā-ṯām,
And their grain offering [shall be of]Conj-w | N-fsc | 3mp
5560 [e]סֹ֖לֶת
sō-leṯ
fine flourN-fs
1101 [e]בְּלוּלָ֣ה
bə-lū-lāh
mixedV-Qal-QalPassPrtcpl-fs
8081 [e]בַשָּׁ֑מֶן
ḇaš-šā-men;
with oilPrep-b, Art | N-ms
7969 [e]שְׁלֹשָׁ֨ה
šə-lō-šāh
threeNumber-ms
6241 [e]עֶשְׂרֹנִ֜ים
‘eś-rō-nîm
tenths [of an ephah]N-mp
6499 [e]לַפָּ֣ר
lap-pār
for bullPrep-l, Art | N-ms
259 [e]הָֽאֶחָ֗ד
hā-’e-ḥāḏ,
oneArt | Number-ms
7969 [e]לִשְׁלֹשָׁ֤ה
liš-lō-šāh
of threePrep-l | Number-ms
6240 [e]עָשָׂר֙
‘ā-śār
[and] tenNumber-msc
6499 [e]פָּרִ֔ים
pā-rîm,
bullsN-mp
8147 [e]שְׁנֵ֤י
šə-nê
twoNumber-mdc
6241 [e]עֶשְׂרֹנִים֙
‘eś-rō-nîm
tenthsN-mp
352 [e]לָאַ֣יִל
lā-’a-yil
for ramPrep-l, Art | N-ms
259 [e]הָֽאֶחָ֔ד
hā-’e-ḥāḏ,
oneArt | Number-ms
8147 [e]לִשְׁנֵ֖י
liš-nê
for [each of] twoPrep-l | Number-mdc
352 [e]הָאֵילִֽם׃
hā-’ê-lim.
the ramsArt | N-mp

Hebrew Texts
במדבר 29:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִנְחָתָ֔ם סֹ֖לֶת בְּלוּלָ֣ה בַשָּׁ֑מֶן שְׁלֹשָׁ֨ה עֶשְׂרֹנִ֜ים לַפָּ֣ר הָֽאֶחָ֗ד לִשְׁלֹשָׁ֤ה עָשָׂר֙ פָּרִ֔ים שְׁנֵ֤י עֶשְׂרֹנִים֙ לָאַ֣יִל הָֽאֶחָ֔ד לִשְׁנֵ֖י הָאֵילִֽם׃

במדבר 29:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם׃

במדבר 29:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם׃

במדבר 29:14 Hebrew Bible
ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and their grain offering, fine flour mixed with oil: three-tenths of an ephah for each of the thirteen bulls, two-tenths for each of the two rams,

King James Bible
And their meat offering shall be of flour mingled with oil, three tenth deals unto every bullock of the thirteen bullocks, two tenth deals to each ram of the two rams,

Holman Christian Standard Bible
Their grain offering is to be of fine flour mixed with oil, six quarts with each of the 13 bulls, four quarts with each of the two rams,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Numbers 29:14Numbers 29:14 NIVNumbers 29:14 NLTNumbers 29:14 ESVNumbers 29:14 NASBNumbers 29:14 KJVNumbers 29:14 Bible AppsNumbers 29:14 Biblia ParalelaNumbers 29:14 Chinese BibleNumbers 29:14 French BibleNumbers 29:14 German BibleBible Hub
Numbers 29:13
Top of Page
Top of Page