Numbers 34:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּ֣י
forConj
3947 [e]לָקְח֞וּ
lā-qə-ḥū
have received [their inheritance]V-Qal-Perf-3cp
4294 [e]מַטֵּ֨ה
maṭ-ṭêh
the tribeN-msc
1121 [e]בְנֵ֤י
ḇə-nê
of the sonsN-mpc
7206 [e]הָראוּבֵנִי֙
hā-r-’ū-ḇê-nî
of the ReubeniteArt | N-proper-ms
1004 [e]לְבֵ֣ית
lə-ḇêṯ
according to the housePrep-l | N-msc
1 [e]אֲבֹתָ֔ם
’ă-ḇō-ṯām,
of their fathersN-mpc | 3mp
4294 [e]וּמַטֵּ֥ה
ū-maṭ-ṭêh
and the tribeConj-w | N-msc
1121 [e]בְנֵֽי־
ḇə-nê-
of the sons ofN-mpc
1410 [e]הַגָּדִ֖י
hag-gā-ḏî
the GaditeArt | N-proper-ms
1004 [e]לְבֵ֣ית
lə-ḇêṯ
according to the housePrep-l | N-msc
1 [e]אֲבֹתָ֑ם
’ă-ḇō-ṯām;
of their fathersN-mpc | 3mp
2677 [e]וַחֲצִי֙
wa-ḥă-ṣî
andConj-w | N-msc
4294 [e]מַטֵּ֣ה
maṭ-ṭêh
the half-tribeN-msc
4519 [e]מְנַשֶּׁ֔ה
mə-naš-šeh,
of ManassehN-proper-ms
3947 [e]לָקְח֖וּ
lā-qə-ḥū
has receivedV-Qal-Perf-3cp
5159 [e]נַחֲלָתָֽם׃
na-ḥă-lā-ṯām.
its inheritanceN-fsc | 3mp

Hebrew Texts
במדבר 34:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י לָקְח֞וּ מַטֵּ֨ה בְנֵ֤י הָראוּבֵנִי֙ לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֔ם וּמַטֵּ֥ה בְנֵֽי־הַגָּדִ֖י לְבֵ֣ית אֲבֹתָ֑ם וַחֲצִי֙ מַטֵּ֣ה מְנַשֶּׁ֔ה לָקְח֖וּ נַחֲלָתָֽם׃

במדבר 34:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני־הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם׃

במדבר 34:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני־הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם׃

במדבר 34:14 Hebrew Bible
כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For the tribe of the sons of Reuben have received theirs according to their fathers' households, and the tribe of the sons of Gad according to their fathers' households, and the half-tribe of Manasseh have received their possession.

King James Bible
For the tribe of the children of Reuben according to the house of their fathers, and the tribe of the children of Gad according to the house of their fathers, have received their inheritance; and half the tribe of Manasseh have received their inheritance:

Holman Christian Standard Bible
For the tribe of the Reubenites and the tribe of the Gadites have received their inheritance according to their ancestral houses, and half the tribe of Manasseh has received its inheritance.
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 32:23,33 But if you will not do so, behold, you have sinned against the LORD: …

Deuteronomy 3:12-17 And this land, which we possessed at that time, from Aroer, which …

Joshua 13:8-12 With whom the Reubenites and the Gadites have received their inheritance, …

Joshua 14:2,3 By lot was their inheritance, as the LORD commanded by the hand of …

Links
Numbers 34:14Numbers 34:14 NIVNumbers 34:14 NLTNumbers 34:14 ESVNumbers 34:14 NASBNumbers 34:14 KJVNumbers 34:14 Bible AppsNumbers 34:14 Biblia ParalelaNumbers 34:14 Chinese BibleNumbers 34:14 French BibleNumbers 34:14 German BibleBible Hub
Numbers 34:13
Top of Page
Top of Page