Numbers 4:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5375 [e]נָשֹׂ֗א
nā-śō,
takeV-Qal-InfAbs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7218 [e]רֹאשׁ֙
rōš
a censusN-msc
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
of the sons ofN-mpc
6955 [e]קְהָ֔ת
qə-hāṯ,
KohathN-proper-ms
8432 [e]מִתּ֖וֹךְ
mit-tō-wḵ
from amongPrep-m | N-msc
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
3881 [e]לֵוִ֑י
lê-wî;
of LeviN-proper-ms
4940 [e]לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם
lə-miš-pə-ḥō-ṯām
by their familiesPrep-l | N-fpc | 3mp
1004 [e]לְבֵ֥ית
lə-ḇêṯ
by housePrep-l | N-msc
1 [e]אֲבֹתָֽם׃
’ă-ḇō-ṯām.
their fathers'N-mpc | 3mp

Hebrew Texts
במדבר 4:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נָשֹׂ֗א אֶת־רֹאשׁ֙ בְּנֵ֣י קְהָ֔ת מִתֹּ֖וךְ בְּנֵ֣י לֵוִ֑י לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֥ית אֲבֹתָֽם׃

במדבר 4:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נשא את־ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבתם׃

במדבר 4:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
נשא את־ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבתם׃

במדבר 4:2 Hebrew Bible
נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבתם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Take a census of the descendants of Kohath from among the sons of Levi, by their families, by their fathers' households,

King James Bible
Take the sum of the sons of Kohath from among the sons of Levi, after their families, by the house of their fathers,

Holman Christian Standard Bible
Among the Levites, take a census of the Kohathites by their clans and their ancestral houses,
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 3:19,27 And the sons of Kohath by their families; Amram, and Izehar, Hebron, …

Links
Numbers 4:2Numbers 4:2 NIVNumbers 4:2 NLTNumbers 4:2 ESVNumbers 4:2 NASBNumbers 4:2 KJVNumbers 4:2 Bible AppsNumbers 4:2 Biblia ParalelaNumbers 4:2 Chinese BibleNumbers 4:2 French BibleNumbers 4:2 German BibleBible Hub
Numbers 4:1
Top of Page
Top of Page