Numbers 4:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5375 [e]נָשֹׂ֗א
nā-śō,
takeV-Qal-InfAbs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7218 [e]רֹ֛אשׁ
rōš
a censusN-msc
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
of the sons ofN-mpc
1648 [e]גֵרְשׁ֖וֹן
ḡê-rə-šō-wn
GershonN-proper-ms
1571 [e]גַּם־
gam-
evenConj
1992 [e]הֵ֑ם
hêm;
themPro-3mp
1004 [e]לְבֵ֥ית
lə-ḇêṯ
by housePrep-l | N-msc
1 [e]אֲבֹתָ֖ם
’ă-ḇō-ṯām
their fathers'N-mpc | 3mp
4940 [e]לְמִשְׁפְּחֹתָֽם׃
lə-miš-pə-ḥō-ṯām.
by their familiesPrep-l | N-fpc | 3mp

Hebrew Texts
במדבר 4:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נָשֹׂ֗א אֶת־רֹ֛אשׁ בְּנֵ֥י גֵרְשֹׁ֖ון גַּם־הֵ֑ם לְבֵ֥ית אֲבֹתָ֖ם לְמִשְׁפְּחֹתָֽם׃

במדבר 4:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נשא את־ראש בני גרשון גם־הם לבית אבתם למשפחתם׃

במדבר 4:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
נשא את־ראש בני גרשון גם־הם לבית אבתם למשפחתם׃

במדבר 4:22 Hebrew Bible
נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Take a census of the sons of Gershon also, by their fathers' households, by their families;

King James Bible
Take also the sum of the sons of Gershon, throughout the houses of their fathers, by their families;

Holman Christian Standard Bible
Take a census of the Gershonites also, by their ancestral houses and their clans.
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 3:18,21,24 And these are the names of the sons of Gershon by their families; …

Links
Numbers 4:22Numbers 4:22 NIVNumbers 4:22 NLTNumbers 4:22 ESVNumbers 4:22 NASBNumbers 4:22 KJVNumbers 4:22 Bible AppsNumbers 4:22 Biblia ParalelaNumbers 4:22 Chinese BibleNumbers 4:22 French BibleNumbers 4:22 German BibleBible Hub
Numbers 4:21
Top of Page
Top of Page