Numbers 4:42
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6485 [e]וּפְקוּדֵ֕י
ū-p̄ə-qū-ḏê
And Those who were numberedConj-w | V-Qal-QalPassPrtcpl-mpc
4940 [e]מִשְׁפְּחֹ֖ת
miš-pə-ḥōṯ
of the familiesN-fpc
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
of the sonsN-mpc
4847 [e]מְרָרִ֑י
mə-rā-rî;
of MerariN-proper-ms
4940 [e]לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם
lə-miš-pə-ḥō-ṯām
by their familiesPrep-l | N-fpc | 3mp
1004 [e]לְבֵ֥ית
lə-ḇêṯ
by housePrep-l | N-msc
1 [e]אֲבֹתָֽם׃
’ă-ḇō-ṯām.
their fathers'N-mpc | 3mp

Hebrew Texts
במדבר 4:42 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפְקוּדֵ֕י מִשְׁפְּחֹ֖ת בְּנֵ֣י מְרָרִ֑י לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם לְבֵ֥ית אֲבֹתָֽם׃

במדבר 4:42 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופקודי משפחת בני מררי למשפחתם לבית אבתם׃

במדבר 4:42 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ופקודי משפחת בני מררי למשפחתם לבית אבתם׃

במדבר 4:42 Hebrew Bible
ופקודי משפחת בני מררי למשפחתם לבית אבתם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The numbered men of the families of the sons of Merari by their families, by their fathers' households,

King James Bible
And those that were numbered of the families of the sons of Merari, throughout their families, by the house of their fathers,

Holman Christian Standard Bible
The men of the Merarite clans were registered by their clans and their ancestral houses,
Treasury of Scripture Knowledge

no reference

Links
Numbers 4:42Numbers 4:42 NIVNumbers 4:42 NLTNumbers 4:42 ESVNumbers 4:42 NASBNumbers 4:42 KJVNumbers 4:42 Bible AppsNumbers 4:42 Biblia ParalelaNumbers 4:42 Chinese BibleNumbers 4:42 French BibleNumbers 4:42 German BibleBible Hub
Numbers 4:41
Top of Page
Top of Page