Revelation 21:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
4440 [e]πυλῶνες
pylōnes
gatesN-NMP
846 [e]αὐτῆς
autēs
of itPPro-GF3S
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
2808 [e]κλεισθῶσιν
kleisthōsin
shall be shutV-ASP-3P
2250 [e]ἡμέρας,
hēmeras
by day,N-GFS
3571 [e]νὺξ
nyx
nightN-NFS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔσται
estai
will beV-FIM-3S
1563 [e]ἐκεῖ·
ekei
there.Adv

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:25 Greek NT: Nestle 1904
καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας― νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ―

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας· νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁ πυλών αὐτός οὐ μή κλείω ἡμέρα νύξ γάρ οὐ εἰμί ἐκεῖ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ

Revelation 21:25 Hebrew Bible
ושעריה יומם לא יסגרו כי לילה לא יהיה שם׃

Revelation 21:25 Aramaic NT: Peshitta
ܘܬܪܥܝܗ ܠܐ ܢܬܬܚܕܘܢ ܒܐܝܡܡܐ ܠܠܝܐ ܓܝܪ ܠܐ ܢܗܘܐ ܬܡܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
In the daytime (for there will be no night there) its gates will never be closed;

King James Bible
And the gates of it shall not be shut at all by day: for there shall be no night there.

Holman Christian Standard Bible
Each day its gates will never close because it will never be night there.
Treasury of Scripture Knowledge

the gates.

Isaiah 60:11 Therefore your gates shall be open continually; they shall not be …

for.

Revelation 22:5 And there shall be no night there; and they need no candle, neither …

Isaiah 60:20 Your sun shall no more go down; neither shall your moon withdraw …

Zechariah 14:7 But it shall be one day which shall be known to the LORD, not day, …

Links
Revelation 21:25Revelation 21:25 NIVRevelation 21:25 NLTRevelation 21:25 ESVRevelation 21:25 NASBRevelation 21:25 KJVRevelation 21:25 Bible AppsRevelation 21:25 Biblia ParalelaRevelation 21:25 Chinese BibleRevelation 21:25 French BibleRevelation 21:25 German BibleBible Hub
Revelation 21:24
Top of Page
Top of Page