Çölde Sayım 33
Turkish
1Musayla Harun önderliğinde birlikler halinde Mısırdan çıkan İsrailliler sırasıyla aşağıdaki yolculukları yaptılar. 2Musa RABbin buyruğu uyarınca sırasıyla yapılan yolculukları kayda geçirdi. Yapılan yolculuklar şunlardır: 3İsrailliler Fısıh kurbanının ertesi günü -birinci ayın on beşinci günü- Mısırlıların gözü önünde zafer havası içinde Ramsesten yola çıktılar. 4O sırada Mısırlılar RABbin yok ettiği ilk doğan çocuklarını gömüyorlardı; RAB onların ilahlarını yargılamıştı.

5İsrailliler Ramsesten yola çıkıp Sukkotta konakladılar. 6Sukkottan ayrılıp çöl kenarındaki Etamda konakladılar. 7Etamdan ayrılıp Baal-Sefonun doğusundaki Pi-Hahirota döndüler, Migdol yakınlarında konakladılar. 8Pi-Hahirottan ayrılıp denizden çöle geçtiler. Etam Çölünde üç gün yürüdükten sonra Marada konakladılar. 9Maradan ayrılıp on iki su kaynağı ve yetmiş hurma ağacı olan Elime giderek orada konakladılar. 10Elimden ayrılıp Kızıldeniz kıyısında konakladılar. 11Kızıldenizden ayrılıp Sin Çölünde konakladılar. 12Sin Çölünden ayrılıp Dofkada konakladılar. 13Dofkadan ayrılıp Aluşta konakladılar. 14Aluştan ayrılıp Refidimde konakladılar. Orada halk için içecek su yoktu. 15Refidimden ayrılıp Sina Çölünde konakladılar. 16Sina Çölünden ayrılıp Kivrot-Hattaavada konakladılar.

17Kivrot-Hattaavadan ayrılıp Haserotta konakladılar. 18Haserottan ayrılıp Ritmada konakladılar. 19Ritmadan ayrılıp Rimmon-Pereste konakladılar. 20Rimmon-Peresten ayrılıp Livnada konakladılar. 21Livnadan ayrılıp Rissada konakladılar. 22Rissadan ayrılıp Kehelatada konakladılar. 23Kehelatadan ayrılıp Şefer Dağında konakladılar. 24Şefer Dağından ayrılıp Haradada konakladılar. 25Haradadan ayrılıp Makhelotta konakladılar. 26Makhelottan ayrılıp Tahatta konakladılar. 27Tahattan ayrılıp Terahta konakladılar. 28Terahtan ayrılıp Mitkada konakladılar. 29Mitkadan ayrılıp Haşmonada konakladılar. 30Haşmonadan ayrılıp Moserotta konakladılar. 31Moserottan ayrılıp Bene-Yaakanda konakladılar. 32Bene-Yaakandan ayrılıp Hor-Hagidgatta konakladılar. 33Hor-Hagidgattan ayrılıp Yotvatada konakladılar. 34Yotvatadan ayrılıp Avronada konakladılar. 35Avronadan ayrılıp Esyon-Geverde konakladılar. 36Esyon-Geverden ayrılıp Zin Çölünde -Kadeşte- konakladılar. 37Kadeşten ayrılıp Edom sınırındaki Hor Dağında konakladılar.

38Kâhin Harun RABbin buyruğu uyarınca Hor Dağına çıktı. İsraillilerin Mısırdan çıkışlarının kırkıncı yılı, beşinci ayın birinci günü orada öldü. 39Hor Dağında öldüğünde Harun 123 yaşındaydı.

40Kenan ülkesinin Negev bölgesinde yaşayan Kenanlı Arat Kralı İsraillilerin geldiğini duydu.

41İsrailliler Hor Dağından ayrılıp Salmonada konakladılar. 42Salmonadan ayrılıp Punonda konakladılar. 43Punondan ayrılıp Ovotta konakladılar. 44Ovottan ayrılıp Moav sınırındaki İye-Haavarimde konakladılar. 45İyimden ayrılıp Divon-Gadda konakladılar. 46Divon-Gaddan ayrılıp Almon-Divlataymada konakladılar. 47Almon-Divlataymadan ayrılıp Nevo yakınlarındaki Haavarim dağlık bölgesinde konakladılar. 48Haavarim dağlık bölgesinden ayrılıp Şeria Irmağı yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında konakladılar. 49Şeria Irmağı boyunca Beythayeşimottan Avel-Haşşittime kadar Moav ovalarında konakladılar.

50Orada, Şeria Irmağı yanında Eriha karşısındaki Moav ovalarında RAB Musaya şöyle dedi: 51‹‹İsraillilere de ki, ‹Şeria Irmağından Kenan ülkesine geçince, 52ülkede yaşayan bütün halkı kovacaksınız. Oyma ve dökme putlarını yok edecek, tapınma yerlerini yıkacaksınız. 53Ülkeyi yurt edinecek, oraya yerleşeceksiniz; çünkü mülk edinesiniz diye orayı size verdim. 54Ülkeyi boylarınız arasında kurayla paylaşacaksınız. Büyük boya büyük pay, küçük boya küçük pay vereceksiniz. Kurada kime ne çıkarsa, orası onun olacak. Dağıtımı atalarınızın oymaklarına göre yapacaksınız. 55‹‹ ‹Ama ülkede yaşayanları kovmazsanız, orada bıraktığınız halk gözlerinizde kanca, böğürlerinizde diken olacak. Yaşayacağınız ülkede size sıkıntı verecekler. 56Ben de onlara yapmayı tasarladığımı size yapacağım.› ››Turkish

Bible Hub

Numbers 32
Top of Page
Top of Page