Йов 1
Bulgarian
1Имаше в земята Уз един човек на име Иов. Тоя човек бе непорочен и правдив, боеше се от Бога, и отдалечаваше се от злото. 2И родиха му се седем сина и три дъщери. 3А добитъкът му беше седем хиляди овце, три хиляди камили, петстотин чифта волове; и петстотин ослици; [имаше] и голямо множество слуги; така че тоя човек бе най-големият от всичките жители на изток. 4И синовете му отиваха и правеха угощения в къщата на всекиго [от тях] на неговия ден; и пращаха да повикат трите си сестри, за да ядат и пият с тях. 5И когато се изреждаха дните на угощаването, Иов пращаше за [чадата си] та ги освещаваше, като ставаше рано заранта и принасяше всеизгаряния според числото на всички тях; защото Иов си думаше: Да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Иов постоянно.

6А един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. 7И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея. 8После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? 9А Сатана в отговор на Господа рече: Дали без причина се бои Иов от Бога? 10Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на земята. 11Но сега простри ръка и допри се до всичко що има, и той ще Те похули в лице. 12И Господ рече на Сатана: Ето, в твоята ръка е всичко, що има той; само на него да не туриш ръка. Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа.

13И един ден, когато синовете му и дъщерите му ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат, 14дойде вестител при Иова та рече: Като оряха воловете, и ослиците пасяха при тях, 15савците нападнаха та ги откараха, още избиха слугите с острото на ножа; и само аз се отървах да ти известя. 16Докато още говореше, той, дойде и друг та рече: Огън от Бога падна от небето та изгори овцете и слугите и ги погълна; и само аз се отървах да ти известя. 17Тоя като още говореше, дойде и друг та рече: Халдейците образуваха три чети и се спуснаха върху камилите и ги откараха, още избиха слугите с острото на ножа; и само аз се отървах да ти известя. 18Тоя като говореше още, дойде и друг та рече: Синовете ти и дъщерите ти като ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат, 19ето, дойде силен вятър от пустинята та удари четирите ъгъла на къщата, и тя падна върху чадата [ти] та умряха; и само аз се отървах да ти известя.

20Тогава Иов стана, раздра дрехата си, и обръсна главата си, и като падна на земята поклони се.

21И рече: Гол излязох из утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господното име.

22Във всичко това Иов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Esther 10
Top of Page
Top of Page