Йов 34
Bulgarian
1И Елиу пак проговаряйки рече:

2Слушайте думите ми, вие мъдри, И внимавайте към мене, вие разумни;

3Защото ухото изпитва думите Както небцето вкусва ястието.

4Нека си изберем правото Та да знаем помежду си доброто.

5Защото Иов е казал: Праведен съм, И пак Бог отне правото ми;

6Въпреки правото ми [считан] съм [за] лъжец; Раната ми е неизцелима при все, че съм без престъпление.

7Кой човек е като Иова, Който укорява [Бога], както пие вода,

8И дружи с ония, които вършат беззаконие, И ходи с нечестиви човеци?

9Защото е казал: Нищо не ползува човека Да съизволява с Бога.

10Слушайте ме, прочее, вие разумни мъже. Далеч да бъде от Бога неправдата, И от Всемогъщия беззаконието!

11Защото ще въздаде на човека според делото му, И ще направи всеки да намери според пътищата си.

12Наистина Бог няма да извърши нечестие, Нито ще извърне Всемогъщият правосъдието.

13Кой е възложил на Него грижата за земята? Или кой Го е натоварил с цялата вселена?

14Ако прилепи Той сърцето Си [само] към Себе Си, И оттегли към Себе Си Духа Си и дишането Си,

15То ще издъхне заедно всяка плът, И човекът ще се върне пак в пръстта.

16Сега, ако си разумен, чуй това; Слушай гласа на думите ми.

17Ще властвува ли оня, който мрази правдата? И ще изкараш ли виновен мощния Праведник,

18Който казва на цар: Нечестив си, На князе: Беззаконници сте,

19Който не лицеприятствува пред първенци, Нито почита богатия повече от сиромаха, Понеже всички са дело на Неговите ръце?

20В една минута умират- да! в полунощ; Людете [им] се смущават и преминават; И мощните биват премахнати не с ръка.

21Защото очите на [Бога] са върху пътищата на човека, И Той гледа всичките му стъпки.

22Няма тъмнина, нито мрачна сянка, Гдето да се крият ония, които вършат беззаконие.

23Понеже Той няма нужда втори път да изпитва човека, За да дойде на съд пред Бога.

24Без [дълго] изследване сломява силните, И поставя други вместо тях.

25Прочее, Той познава делата им; И събаря ги нощем, та те се смазват.

26Удря ги като нечестиви Явно, там гдето има зрители,

27Понеже се отклониха от Него, И не зачитаха ни един от пътищата Му,

28Така че направиха да стигне до Него викът на сиромасите, Та Той чу вика на угнетените.

29И когато Той успокоява, кой ще смути? Когато крие лицето Си, кой може да Го види? Безразлично [да ли е сторено това] спрямо народ или спрямо един човек,-

30За да не царува нечестив човек, Човек, който би впримчвал людете,

31Защото, ако някой каже на Бога: Понесох [наказание] без да съм сторил зло;

32Каквото аз не виждам, Ти ме научи; Ако съм извършил беззаконие, няма да върша вече,-

33То трябва ли въздаянието му да бъде, според както ти желаеш, да го отхвърляш, Така щото ти да го избереш, [казва Бог], а не Аз? Тогава ти кажи каквото знаеш.

34Разумни мъже ще ми рекат: Да! всеки мъдър човек, който ме слуша, [ще каже]:

35Иов говори без знание, И думите му са лишени от мъдрост.

36Желанието ми е, Иов да бъде изпитан до край, Понеже отговори, както нечестивите човеци.

37Защото на греха си притуря бунтовничество, Поругава се между нас, И умножава думите си против Бога.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 33
Top of Page
Top of Page