Числа 24
Bulgarian
1И Валаам, като видя, че беше угодно на Господа да благославя Израиля, не отиде както друг път да търси гадания, но обърна лицето си към пустинята. 2И като подигна очи, Валаам видя Израиля заселен според племената си; и Божият Дух слезе на него.

3И почна притчата си, казвайки:- Валаам син Веоров каза: И човекът, който има отворени очи, каза;

4Каза оня, който чу Божиите думи, Който видя видението от Всесилния, Който падна [в изстъпление], но очите му бяха отворени:

5Колко са красиви твоите шатри, Якове, Твоите скинии, Израилю!

6Като долини са разпрострени, Като градини по речни брегове, Като алоини дървета, които Господ е насадил, Като кедри покрай водите.

7Ще се излива вода из ведрата му, И потомството му [ще се простира] в много води; Царят му ще бъде по-висок от Агага, И царството му ще се възвеличи.

8Бог го изведе из Египет; Има сила, както див вол; Ще пояде неприятелските нему народи, Ще строши костите им, и ще ги удари със стрелите си.

9Легнал е и лежи като лъв И като лъвица; кой ще го възбуди? Благословен, който те благославя! И проклет, който те проклина!

10Тогава гневът на Валака пламна против Валаама, и изпляска с ръце: и Валак рече на Валаама: Аз те повиках да прокълнеш неприятелите ми; а, ето, три пъти ти все ги благославяш. 11Сега, прочее, бягай на мястото си; рекох си да те въздигна до голяма почит; но, ето, Господ те въздържа от почит. 12А Валаам рече на Валака: Не говорих ли аз и на твоите посланици, които ми прати, като казах: 13Ако би ми дал Валак и къщата си пълна със сребро и злато, не мога да престъпя Господното повеление и да направя добро или зло от себе си, но онова, което Господ проговори, него ще кажа? 14И сега, ето, аз си отивам при своите люде; ела да ти кажа какво ще направят тия люде на твоите люде в послешните дни.

15И като почна притчата си, рече:- Валаам син Веоров каза, И човекът с отворени очи, каза:

16Каза оня, който чу думите Божии, Който има знание за Всевишния Който видя видението от Всесилния, Който падна [в изстъпление], но очите му бяха отворени:

17Виждам го, но не сега; Гледам го, но не отблизо; Ще излезе звезда от Якова, И ще се въздигне скиптър от Израиля; Ще порази моавските първенци, И ще погуби всичките Ситови потомци.

18Едом ще бъде притежаван, Още Сиир ще бъде притежаван от неприятелите си; А Израил ще действува мощно.

19Един [произлязъл] от Якова ще завладее И ще погуби останалите от града.

20А като видя Амалика, продължи притчата си и каза:- Амалик е пръв между народите; Но най-сетне съвсем ще се изтреби.

21А като видя кенейците продължи притчата си и каза:- Яко е твоето жилище, И положил си гнездото си на канарата,

22Но кенейците ще се разорят Догде те заплени Асур.

23Още продължи притчата си и каза:- Уви! кой ще остане жив, Когато Бог извърши това?

24Но кораби [ще дойдат] от крайморията на Китим, И ще смирят Асура, и ще смирят Евера; Но и [дошлите] съвсем ще се изтребят.

25Тогава, като стана Валаам, тръгна и се върна на мястото си; също и Валак отиде по пътя си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Numbers 23
Top of Page
Top of Page