Захария 4
Bulgarian
1И ангелът, който говореше с мене, се върна и ме събуди, както човек, който се събужда от съня си. 2И рече ми: Що виждаш? И рекох: Погледнах, и ето светилник цял от злато с чаша отгоре му, със седемте светила на него, и със седем цеви на седемте светилника, които са върху му, 3и край него две маслинени дървета, едно от дясно на чашата, и едно отляво й. 4И проговорих та рекох на ангела, който говореше с мене, като казах: Какви са тия, господарю мой? 5И ангелът, който говореше с мене, в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са тия? И рекох: Не [зная], господарю мой. 6Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето Господното слово към Зоровавела, което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите; 7Що си ти, планино велика? Пред Зоровавела- поле! Той ще изнесе връхния камък С възклицание- Благодат! Благодат нему!

8При това, Господното слово дойде към мене и рече:- 9Ръцете на Зоровавела положиха основата на тоя дом; Неговите ръце тоже ще го изкарат; И ще познаеш, че Господ на Силите ме е пратил при вас. 10Защото кой презира [тоя] ден на малките работи? Понеже тия ще се радват, [сиреч], тия седем, [Които са] очите Господни, Тичащи през целия свят, Като видят отвеса в ръката на Зоровавела.

11Тогава отговаряйки му рекох: Какви са тия две маслинени дървета отдясно на светилника и отляво. 12И втори път отговорих, като му казах: Какви са тия две маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразват из себе си [маслото като] злато? 13А той в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са те? И рекох: Не [зная], господарю мой. 14Тогава каза: Те са двамата помазани, които стоят при Господаря на целия свят.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Zechariah 3
Top of Page
Top of Page