Numbers 1
Croatian Bible
1 U Sinajskoj pustinji, u Šatoru sastanka, reče Jahve Mojsiju prvoga dana drugoga mjeseca, druge godine po izlasku iz zemlje egipatske: 2Obavite popis sve zajednice izraelske po rodovima i porodicama, navodeći imena svih muškaraca, glavu po glavu. 3Od dvadeset godina naviše, za borbu sposobne u Izraelu, ti i Aron pobilježite prema njihovim jedinicama. 4Neka s vama bude po jedan čovjek od svakoga plemena, glavari svoga pradjedovskog doma. 5Ovo su imena ljudi koji će vam pomagati: Elisur, sin Šedeurov, za pleme Rubenovo; 6Šelumiel, sin Surišadajev, za pleme Šimunovo; 7Nahšon, sin Aminadabov, za pleme Judino; 8Netanel, sin Suarov, za pleme Jisakarovo; 9Eliab, sin Helonov, za pleme Zebulunovo. 10Za Josipove sinove: Elišama, sin Amihudov, za pleme Efrajimovo; Gamliel, sin Pedahsurov, za pleme Manašeovo; 11Abidan, sin Gidonijev, za pleme Benjaminovo; 12Ahiezer, sin Amišadajev, za pleme Danovo; 13Pagiel, sin Okranov, za pleme Ašerovo; 14Elijasaf, sin Deuelov, za pleme Gadovo; 15Ahira, sin Enanov, za pleme Naftalijevo." 16To bijahu sazivači zajednice, knezovi pradjedovskih plemena i glavari rodova izraelskih.

17Mojsije i Aron onda uzmu one ljude što su po imenu bili određeni 18te prvoga dana drugoga mjeseca sazovu svu zajednicu. Tada se u popis prema rodovima i porodicama po redu unosio broj osoba starijih od dvadeset godina. 19Kako je Jahve naredio Mojsiju, tako ih je on pobilježio u Sinajskoj pustinji.

20Kad se utvrdi potomstvo Rubena, Izraelova prvorođenca, prema njegovim rodovima i porodicama, pribilježiše, glavu po glavu, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih. 21Popisanih od Rubenova plemena bilo je četrdeset i šest tisuća i pet stotina.

22Bili su popisani Šimunovi potomci prema njihovim rodovima i porodicama: pribilježiše se, glava po glava, imena svih muškaraca od dvadeset godina naviše, svih za borbu sposobnih. 23Popisanih od Šimunova plemena bilo je pedeset i devet tisuća i tri stotine.

24Kad se utvrdi potomstvo sinova Gadovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 25Popisanih od Gadova plemena bilo je četrdeset i pet tisuća i šest stotina i pedeset.

26Kad se utvrdi potomstvo sinova Judinih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 27Popisanih od Judina plemena bilo je sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina.

28Kad se utvrdi potomstvo sinova Jisakarovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 29Popisanih od Jisakarova plemena bilo je pedeset i četiri tisuće i četiri stotine.

30Kad se utvrdi potomstvo sinova Zebulunovih prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 31Popisanih od Zebulunova plemena bilo je pedeset i sedam tisuća i četiri stotine.

32Josipovi sinovi: Kad se utvrdi potomstvo sinova Efrajimovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 33Popisanih od Efrajimova plemena bilo je četrdeset tisuća i pet stotina.

34Kad se utvrdi potomstvo sinova Manašeovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 35Popisanih od Manašeova plemena bilo je trideset i dvije tisuće i dvjesta.

36Kad se utvrdi potomstvo sinova Benjaminovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 37Popisanih od Benjaminova plemena bilo je trideset i pet tisuća i četiri stotine.

38Kad se utvrdi potomstvo sinova Danovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 39Popisanih od Danova plemena bilo je šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina.

40Kad se utvrdi potomstvo sinova Ašerovih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 41Popisanih od Ašerova plemena bila je četrdeset i jedna tisuća i pet stotina.

42Kad se utvrdi potomstvo sinova Naftalijevih, prema njihovim rodovima i porodicama, pribilježiše se, glava po glava, imena onih od dvadeset godina i više, svih za borbu sposobnih. 43Popisanih od Naftalijeva plemena bilo je pedeset i tri tisuće i četiri stotine.

44To su oni koje popisaše Mojsije i Aron sa dvanaest knezova izraelskih, po jedan na svaki pradjedovski dom. 45Bili su popisani svi Izraelci, prema pradjedovskim domovima, od dvadeset godina i više, svi za borbu sposobni u Izraelu. 46Bilo je, dakle, svih popisanih šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.

47Među te nisu se ubrojili Levijevci prema svojem pradjedovskom plemenu. 48Jahve je, naime, rekao Mojsiju: 49Nipošto nemoj popisivati Levijeva plemena niti ga unosi u popis Izraelaca. 50Nego ti sam odredi Levijevce za službu u Prebivalištu svjedočanstva; za sav njegov namještaj i sve što na nj spada; neka oni nose Prebivalište i sav njegov namještaj; neka oni u njemu poslužuju i oko njega tabore. 51Kad se Prebivalište mora premještati, neka ga Levijevci rastave; a kad se s Prebivalištem treba utaboriti, neka ga Levijevci opet podignu. Svjetovnjak koji bi mu se primakao neka se pogubi. 52Neka Izraelci logoruju svatko u svome taboru; svatko kod svoje zastave, po četama. 53Levijevci neka borave oko Prebivališta svjedočanstva, da se gnjev ne obori na izraelsku zajednicu. Neka tako Levijevci stražu straže oko Prebivališta svjedočanstva." 54Izraelci učine kako je Jahve Mojsiju naredio. U svemu tako urade.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Leviticus 27
Top of Page
Top of Page