3059. λοιδορία (loidoria)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3059. λοιδορία (loidoria) — 3 Occurrences

1 Timothy 5:14 N-GFS
GRK: τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν
NAS: no occasion for reproach;
KJV: to speak reproachfully.
INT: to the adversary of insult on account

1 Peter 3:9 N-AFS
GRK: κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας
NAS: or insult for insult,
KJV: evil, or railing for railing:
INT: evil or railing for railing

1 Peter 3:9 N-GFS
GRK: λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας τοὐναντίον δὲ
NAS: insult for insult, but giving a blessing
KJV: railing for railing: but contrariwise
INT: railing for railing on the contrary moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page