5190. Τυχικός (Tuchikos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5190. Τυχικός (Tuchikos) — 5 Occurrences

Acts 20:4 N-NMS
GRK: Ἀσιανοὶ δὲ Τύχικος καὶ Τρόφιμος
NAS: and Timothy, and Tychicus and Trophimus
KJV: and of Asia, Tychicus and Trophimus.
INT: Asia moreover Tychicus and Trophimus

Ephesians 6:21 N-NMS
GRK: γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς
NAS: I am doing, Tychicus, the beloved
KJV: I do, Tychicus, a beloved
INT: will make known to you Tychicus the beloved

Colossians 4:7 N-NMS
GRK: γνωρίσει ὑμῖν Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς
NAS: As to all my affairs, Tychicus, [our] beloved
KJV: state shall Tychicus declare unto you,
INT: will make known to you Tychicus the beloved

2 Timothy 4:12 N-AMS
GRK: Τύχικον δὲ ἀπέστειλα
NAS: But Tychicus I have sent to Ephesus.
KJV: And Tychicus have I sent to
INT: Tychicus moreover I sent

Titus 3:12 N-AMS
GRK: σὲ ἢ Τύχικον σπούδασον ἐλθεῖν
NAS: or Tychicus to you, make every effort
KJV: thee, or Tychicus, be diligent to come
INT: you or Tychicus be diligent to come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page