6298. pagash
Strong's Concordance
pagash: to meet, encounter
Original Word: פָגַשׁ
Part of Speech: Verb
Transliteration: pagash
Phonetic Spelling: (paw-gash')
Definition: to meet, encounter
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. root
Definition
to meet, encounter
NASB Translation
common bond (1), encounter (1), have a common bond (1), have this (1), have this in common (1), meet (3), meets (1), met (7).

Brown-Driver-Briggs
[מָּגַשׁ] verb meet, encounter (synonym מָּגַע); —

Qal Perfect1singular מָּגָ֑שְׁתִּי Genesis 33:8; 3plural consecutive וּפָֽגְשׁוּ Isaiah 34:14; Imperfect3masculine singular suffix יִפְגָָֽֿשְׁךָ֫ Genesis 32:18 (Gi; Baer יִָֽפְגָָֽשְׁךָ֫; van d. H. יִָֽפְגָָּֽשְׁךָ֫), וַיִּפְגְּשֵׁהוּ Exodus 4:24,27; 3feminine singular וַתִּפְגֿשׁ 1 Samuel 25:20 (read probably וַתִּפְגּשׁ Ges§ 47k, compare van d. H), etc.; Infinitive absolute מָּגוֺש Proverbs 17:12; construct מְּגשׁ Jeremiah 41:6; — meet, with accusative Genesis 33:8; 1 Samuel 25:20; Isaiah 34:14; Jeremiah 41:6, so with suffix Genesis 32:18; Exodus 4:24,27; 2 Samuel 2:13; meet, encounter, of bear, with ב person Proverbs 17:12, of ׳י (like a bear) Hosea 13:8 (with suffix person).

Niph`al meet together, each other, Perfect3plural נִפְגָָּֽשׁוּ Proverbs 22:2; Proverbs 29:13, figurative of חֶסֶד וֶאֱמֶת Psalm 85:11.

Pi`el intensive Imperfect3masculine plural יְפַגְּשׁוּ חשֶׁךְ Job 5:14 they keep encountering darkness in the daytime.

Strong's Exhaustive Concordance
meet with, together

A primitive root; to come in contact with, whether by accident or violence; figuratively, to concur -- meet (with, together).

Forms and Transliterations
אֶפְגְּשֵׁם֙ אפגשם וַֽיִּפְגְּשֵׁ֛הוּ וַֽיִּפְגְּשׁ֛וּם וַיִּפְגְּשֵׁ֣הוּ וַתִּפְגֹּ֖שׁ וּפָגְשׁ֤וּ ויפגשהו ויפגשום ופגשו ותפגש יְפַגְּשׁוּ־ יִֽפְגָּשְׁךָ֞ יפגשו־ יפגשך כִּפְגֹ֣שׁ כפגש נִפְגָּ֑שׁוּ נפגשו פָּג֬וֹשׁ פָּגָ֑שְׁתִּי פגוש פגשתי ’ep̄·gə·šêm ’ep̄gəšêm efgeShem kifGosh kip̄·ḡōš kip̄ḡōš nifGashu nip̄·gā·šū nip̄gāšū pā·ḡā·šə·tî pā·ḡō·wōš pāḡāšətî paGasheti paGoosh pāḡōwōš ū·p̄ā·ḡə·šū ufageShu ūp̄āḡəšū vaiyifgeShehu vaiyifgeShum vattifGosh wat·tip̄·gōš wattip̄gōš way·yip̄·gə·šê·hū way·yip̄·gə·šūm wayyip̄gəšêhū wayyip̄gəšūm yə·p̄ag·gə·šū- yefaggeshu yəp̄aggəšū- yifgasheCha yip̄·gā·šə·ḵā yip̄gāšəḵā
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Genesis 32:17
HEB: לֵאמֹ֑ר כִּ֣י יִֽפְגָּשְׁךָ֞ עֵשָׂ֣ו אָחִ֗י
NAS: Esau meets you and asks
KJV: my brother meeteth thee, and asketh thee,
INT: saying When meets Esau my brother

Genesis 33:8
HEB: הַזֶּ֖ה אֲשֶׁ֣ר פָּגָ֑שְׁתִּי וַיֹּ֕אמֶר לִמְצֹא־
NAS: which I have met? And he said,
KJV: What [meanest] thou by all this drove which I met? And he said,
INT: this which met said to find

Exodus 4:24
HEB: בַדֶּ֖רֶךְ בַּמָּל֑וֹן וַיִּפְגְּשֵׁ֣הוּ יְהוָ֔ה וַיְבַקֵּ֖שׁ
NAS: that the LORD met him and sought
KJV: that the LORD met him, and sought
INT: the way the lodging met the LORD and sought

Exodus 4:27
HEB: הַמִּדְבָּ֑רָה וַיֵּ֗לֶךְ וַֽיִּפְגְּשֵׁ֛הוּ בְּהַ֥ר הָאֱלֹהִ֖ים
NAS: So he went and met him at the mountain
KJV: And he went, and met him in the mount
INT: the wilderness went and met the mountain of God

1 Samuel 25:20
HEB: יֹרְדִ֖ים לִקְרָאתָ֑הּ וַתִּפְגֹּ֖שׁ אֹתָֽם׃
NAS: toward her; so she met them.
KJV: against her; and she met them.
INT: down toward met

2 Samuel 2:13
HEB: דָוִד֙ יָֽצְא֔וּ וַֽיִּפְגְּשׁ֛וּם עַל־ בְּרֵכַ֥ת
NAS: went out and met them by the pool
KJV: went out, and met together
INT: of David went and met by the pool

Job 5:14
HEB: יוֹמָ֥ם יְפַגְּשׁוּ־ חֹ֑שֶׁךְ וְ֝כַלַּ֗יְלָה
NAS: By day they meet with darkness,
KJV: They meet with darkness
INT: day meet darkness the night

Psalm 85:10
HEB: חֶֽסֶד־ וֶאֱמֶ֥ת נִפְגָּ֑שׁוּ צֶ֖דֶק וְשָׁל֣וֹם
NAS: and truth have met together; Righteousness
KJV: and truth are met together; righteousness
INT: Lovingkindness and truth have met Righteousness and peace

Proverbs 17:12
HEB: פָּג֬וֹשׁ דֹּ֣ב שַׁכּ֣וּל
NAS: Let a man meet a bear
KJV: robbed of her whelps meet a man,
INT: meet A bear robbed

Proverbs 22:2
HEB: עָשִׁ֣יר וָרָ֣שׁ נִפְגָּ֑שׁוּ עֹשֵׂ֖ה כֻלָּ֣ם
NAS: and the poor have a common bond, The LORD
KJV: and poor meet together: the LORD
INT: the rich and the poor have is the maker all

Proverbs 29:13
HEB: וְאִ֣ישׁ תְּכָכִ֣ים נִפְגָּ֑שׁוּ מֵ֤אִיר־ עֵינֵ֖י
NAS: man and the oppressor have this in common: The LORD
KJV: man meet together: the LORD
INT: man and the deceitful have gives to the eyes

Isaiah 34:14
HEB: וּפָגְשׁ֤וּ צִיִּים֙ אֶת־
NAS: The desert creatures will meet with the wolves,
KJV: The wild beasts of the desert shall also meet with the wild beasts of the island,
INT: will meet of the desert with

Jeremiah 41:6
HEB: וּבֹכֶ֑ה וַֽיְהִי֙ כִּפְגֹ֣שׁ אֹתָ֔ם וַיֹּ֣אמֶר
NAS: as he went; and as he met them, he said
KJV: as he went: and it came to pass, as he met them, he said
INT: weeping become met said to

Hosea 13:8
HEB: אֶפְגְּשֵׁם֙ כְּדֹ֣ב שַׁכּ֔וּל
NAS: I will encounter them like a bear
KJV: I will meet them as a bear
INT: will encounter A bear robbed

14 Occurrences

Strong's Hebrew 6298
14 Occurrences


’ep̄·gə·šêm — 1 Occ.
kip̄·ḡōš — 1 Occ.
nip̄·gā·šū — 3 Occ.
pā·ḡā·šə·tî — 1 Occ.
pā·ḡō·wōš — 1 Occ.
ū·p̄ā·ḡə·šū — 1 Occ.
way·yip̄·gə·šê·hū — 2 Occ.
way·yip̄·gə·šūm — 1 Occ.
wat·tip̄·gōš — 1 Occ.
yə·p̄ag·gə·šū- — 1 Occ.
yip̄·gā·šə·ḵā — 1 Occ.
6297
Top of Page
Top of Page