201. אוֹמָר (Omar)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 201. אוֹמָר (Omar) — 3 Occurrences

Genesis 36:11
HEB: אֱלִיפָ֑ז תֵּימָ֣ן אוֹמָ֔ר צְפ֥וֹ וְגַעְתָּ֖ם
NAS: were Teman, Omar, Zepho
KJV: were Teman, Omar, Zepho,
INT: of Eliphaz were Teman Omar Zepho and Gatam

Genesis 36:15
HEB: תֵּימָן֙ אַלּ֣וּף אוֹמָ֔ר אַלּ֥וּף צְפ֖וֹ
NAS: Teman, chief Omar, chief Zepho,
KJV: Teman, duke Omar, duke Zepho,
INT: Teman chief Omar chief Zepho

1 Chronicles 1:36
HEB: אֱלִיפָ֑ז תֵּימָ֤ן וְאוֹמָר֙ צְפִ֣י וְגַעְתָּ֔ם
NAS: [were] Teman, Omar, Zephi,
KJV: Teman, and Omar, Zephi,
INT: of Eliphaz Teman Omar Zephi Gatam

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page