3103. יוֹבָב (Yobab)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 3103. יוֹבָב (Yobab) — 9 Occurrences

Genesis 10:29
HEB: חֲוִילָ֖ה וְאֶת־ יוֹבָ֑ב כָּל־ אֵ֖לֶּה
NAS: and Havilah and Jobab; all
KJV: and Havilah, and Jobab: all these [were] the sons
INT: and Ophir and Havilah and Jobab all these

Genesis 36:33
HEB: וַיִּמְלֹ֣ךְ תַּחְתָּ֔יו יוֹבָ֥ב בֶּן־ זֶ֖רַח
NAS: died, and Jobab the son
KJV: died, and Jobab the son
INT: became his place and Jobab the son of Zerah

Genesis 36:34
HEB: וַיָּ֖מָת יוֹבָ֑ב וַיִּמְלֹ֣ךְ תַּחְתָּ֔יו
NAS: Then Jobab died, and Husham
KJV: And Jobab died, and Husham
INT: died Jobab became his place

Joshua 11:1
HEB: וַיִּשְׁלַ֗ח אֶל־ יוֹבָב֙ מֶ֣לֶךְ מָד֔וֹן
NAS: [of it], that he sent to Jobab king
KJV: [those things], that he sent to Jobab king
INT: sent to Jobab king of Madon

1 Chronicles 1:23
HEB: חֲוִילָ֖ה וְאֶת־ יוֹבָ֑ב כָּל־ אֵ֖לֶּה
NAS: Ophir, Havilah and Jobab; all these
KJV: and Havilah, and Jobab. All these [were] the sons
INT: Ophir Havilah and Jobab all these

1 Chronicles 1:44
HEB: וַיִּמְלֹ֣ךְ תַּחְתָּ֔יו יוֹבָ֥ב בֶּן־ זֶ֖רַח
NAS: When Bela died, Jobab the son of Zerah
KJV: was dead, Jobab the son
INT: became his place Jobab the son of Zerah

1 Chronicles 1:45
HEB: וַיָּ֖מָת יוֹבָ֑ב וַיִּמְלֹ֣ךְ תַּחְתָּ֔יו
NAS: When Jobab died, Husham
KJV: And when Jobab was dead, Husham
INT: died Jobab became his place

1 Chronicles 8:9
HEB: אִשְׁתּ֑וֹ אֶת־ יוֹבָב֙ וְאֶת־ צִבְיָ֔א
NAS: he became the father of Jobab, Zibia,
KJV: his wife, Jobab, and Zibia,
INT: Hodesh his wife of Jobab Zibia Mesha

1 Chronicles 8:18
HEB: וְיִשְׁמְרַ֧י וְיִזְלִיאָ֛ה וְיוֹבָ֖ב בְּנֵ֥י אֶלְפָּֽעַל׃
NAS: Izliah and Jobab [were] the sons
KJV: also, and Jezliah, and Jobab, the sons
INT: Ishmerai Izliah and Jobab the sons of Elpaal

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page