3228. יָמִינִי (Yamini)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 3228. יָמִינִי (Yamini) — 2 Occurrences

Numbers 26:12
HEB: לְיָמִ֕ין מִשְׁפַּ֖חַת הַיָּמִינִ֑י לְיָכִ֕ין מִשְׁפַּ֖חַת
NAS: the family of the Jaminites; of Jachin,
KJV: the family of the Jaminites: of Jachin,
INT: of Jamin the family of the Jaminites of Jachin the family

2 Samuel 20:1
HEB: בִּכְרִ֖י אִ֣ישׁ יְמִינִ֑י וַיִּתְקַ֣ע בַּשֹּׁפָ֗ר
INT: of Bichri Every Jaminites blew the trumpet

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page