6397. פְּלֹנִי (Peloni or Peloni)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 6397. פְּלֹנִי (Peloni or Peloni) — 3 Occurrences

1 Chronicles 11:27
HEB: הַהֲרוֹרִ֔י חֶ֖לֶץ הַפְּלוֹנִֽי׃ ס
NAS: the Harorite, Helez the Pelonite,
KJV: the Harorite, Helez the Pelonite,
INT: the Harorite Helez the Pelonite

1 Chronicles 11:36
HEB: הַמְּכֵ֣רָתִ֔י אֲחִיָּ֖ה הַפְּלֹנִֽי׃ ס
NAS: the Mecherathite, Ahijah the Pelonite,
KJV: the Mecherathite, Ahijah the Pelonite,
INT: the Mecherathite Ahijah the Pelonite

1 Chronicles 27:10
HEB: הַשְּׁבִיעִ֔י חֶ֥לֶץ הַפְּלוֹנִ֖י מִן־ בְּנֵ֣י
NAS: [was] Helez the Pelonite of the sons
KJV: [was] Helez the Pelonite, of the children
INT: the seventh Helez the Pelonite at of the children

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page