6825. צְפוֹ (Tsepho or Tsephi)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 6825. צְפוֹ (Tsepho or Tsephi) — 3 Occurrences

Genesis 36:11
HEB: תֵּימָ֣ן אוֹמָ֔ר צְפ֥וֹ וְגַעְתָּ֖ם וּקְנַֽז׃
NAS: Omar, Zepho and Gatam
KJV: Omar, Zepho, and Gatam,
INT: were Teman Omar Zepho and Gatam and Kenaz

Genesis 36:15
HEB: אוֹמָ֔ר אַלּ֥וּף צְפ֖וֹ אַלּ֥וּף קְנַֽז׃
NAS: Omar, chief Zepho, chief Kenaz,
KJV: Omar, duke Zepho, duke Kenaz,
INT: Omar chief Zepho chief Kenaz

1 Chronicles 1:36
HEB: תֵּימָ֤ן וְאוֹמָר֙ צְפִ֣י וְגַעְתָּ֔ם קְנַ֖ז
NAS: Omar, Zephi, Gatam,
KJV: and Omar, Zephi, and Gatam,
INT: Teman Omar Zephi Gatam Kenaz

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page