7802. שׁוּשַׁן (Shushan Eduth or Shoshannim Eduth)