Romans 7
Kabyle: NT
1Ay atmaten ur teẓrim ara belli ccariɛa teḥkem ɣef wemdan skud mazal-it idder ? Heddṛeɣ-ed akka i wid yessnen ccariɛa. 2A wen-d-fkeɣ yiwen n lemtel : tameṭṭut tețwarez ɣer wergaz-is s ccariɛa skud mazal-it yedder, meɛna ma yemmut wergaz-is tserreḥ-as ccariɛa ma tebɣa aț-țɛiwed zzwaǧ ; 3ma tuɣ wayeḍ skud mazal argaz-is idder, yețțusemma tezna ; meɛna ma yemmut wergaz-is tserreḥ-as ccariɛa aț-țɛiwed zzwaǧ, ayagi ur yețțusemma ara d leḥṛam.

4Ula d kunwi ay atmaten, temmutem ɣef wayen yeɛnan ccariɛa s lmut n Lmasiḥ, akken aț-țeṭṭfem deg win i d-yeḥyan si ger lmegtin iwakken aț-țxedmem ayen i s-iɛeǧben i Sidi Ṛebbi. 5Axaṭer d ccariɛa i d-isbeggnen amek i nțeddu s lebɣi n tnefsit-nneɣ d ccehwat-nneɣ n diri ; d nețțat daɣen i d-isbeggnen amek yexdem ddnub-agi deg-nneɣ, armi i ɣ-yeṣṣaweḍ ɣer lmut. 6Lameɛna tura nețțusellek si lḥekma n ccariɛa imi nețțusemma nemmut ɣef wayen yeɛnan ccariɛa nni i ɣ-yurzen, s wakka i nezmer tura a nḍuɛ Sidi Ṛebbi s lɛeqliya tajḍiṭ n Ṛṛuḥ iqedsen, mačči am zik s lɛeqliya-nni taqdimt mi nella seddaw n ccariɛa.

7Acu ara d-nini ihi, eɛni ccariɛa deg-s ddnub ? Xaṭi ! Lameɛna lemmer ulac ccariɛa tili ur țissineɣ ara d acu i d ddnub. Axaṭer lemmer ur d-tenni ara ccariɛa : ur ṭṭamaɛ ara , tilli ur ẓriɣ ara belli ṭṭmeɛ d leḥṛam ? 8Ddnub ifuṛes tagniț s lameṛ n ccariɛa ; yesnulfa-d deg-i mkul ṣṣenf n ṭṭmeɛ n diri ; axaṭer mbla ccariɛa ur d-ițban ara d acu i d ddnub. 9Zik, asmi ulac ccariɛa lliɣ țɛiciɣ s nneya, mi d-iffeɣ lameṛ n ccariɛa, ddnub yuki-d deg-i, yeṣṣaweḍ-iyi ɣer lmut. 10S wakka, lameṛ i glaqen ad iyi-ssiweḍ ɣer tudert, yewwi-yi ɣer lmut 11axaṭer ddnub yufa abrid, s lameṛ-agi n ccariɛa dɣa ixdeɛ-iyi, yewwi-yi ɣer lmut. 12Ihi, ccariɛa s yiman-is teṣfa, lumuṛat yellan deg-s ṣfan, lhan yerna d lḥeqq.

13Eɛni yuɣal-iyi wayen yelhan d sebba n lmut ? Xaṭi ! D ddnub i yi-ṣṣawḍen ɣer lmut s wayen yelhan, iwakken s ccariɛa, a d-tban acḥal meqqṛet tezmert n ddnub.

14Neẓra belli ccariɛa n Musa tețțunefk-ed s Ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi. Ma d nekk, d amdan kan i lliɣ yerna imlek-iyi ddnub. 15Ur ẓriɣ ara acu i xeddmeɣ, ayen bɣiɣ a t-xedmeɣ ur t-xeddmeɣ ara lameɛna d ayen akken keṛheɣ i xeddmeɣ. 16Ma yella ayen i xeddmeɣ d ayen akken ur bɣiɣ ara a t-xedmeɣ, tḥeqqeqeɣ belli ccariɛa telha. 17Tura ihi mačči d nekk i gxeddmen ayagi, meɛna d ddnub izedɣen deg-i. 18Axaṭer ẓriɣ belli ayen yelhan ur yezdiɣ ara deg-i nekk yellan d amdan. ?as akken yebɣa wul-iw ad ixdem lxiṛ, nekk ur zmireɣ ara a t-xedmeɣ, 19axaṭer ur xeddmeɣ ara lxiṛ i bɣiɣ, meɛna d cceṛ ur bɣiɣ ara i xeddmeɣ ; 20ma yella xeddmeɣ ayen ur bɣiɣ ara ihi mačči d nekk i t-ixeddmen meɛna d ddnub-nni izedɣen deg-i.

21Ihi atan wayen fehmeɣ deg yiman-iw : mkul m'ara bɣuɣ ad xedmeɣ lxiṛ ad afeɣ d cceṛ kan iwumi zemreɣ. 22Deg ul-iw ḥemmleɣ ccariɛa n Sidi Ṛebbi, 23meɛna țțafeɣ deg yiman-iw yiwet n ṭṭbiɛa yețnaɣen d ccariɛa n Ṛebbi i gḥemmel wul-iw ; ṭṭbiɛa-yagi terra-yi seddaw lḥekma n ddnub yellan deg-i. 24A nnger-iw ! Anwa ara yi sellken si ṭṭbiɛa-agi n wemdan i yi-țțawin ɣer lmut ? 25A neḥmed Sidi Ṛebbi imi s Ɛisa Lmasiḥ Ssid-nneɣ i nețțusellek ! S wakka ihi, s lefhama-inu, ḍuɛeɣ ccariɛa n Sidi Ṛebbi, meɛna s ṭṭbiɛa n wemdan yellan deg-i, d akli n ddnub i lliɣ.Kabyle: NT

Bible Hub

Romans 6
Top of Page
Top of Page