1 Corinthians 1:26
New International Version
Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards; not many were influential; not many were of noble birth.

New Living Translation
Remember, dear brothers and sisters, that few of you were wise in the world's eyes or powerful or wealthy when God called you.

English Standard Version
For consider your calling, brothers: not many of you were wise according to worldly standards, not many were powerful, not many were of noble birth.

Berean Study Bible
Brothers, consider the time of your calling: Not many of you were wise by human standards; not many were powerful; not many were of noble birth.

New American Standard Bible
For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble;

King James Bible
For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:

Holman Christian Standard Bible
Brothers, consider your calling: Not many are wise from a human perspective, not many powerful, not many of noble birth.

International Standard Version
Brothers, think about your own calling. Not many of you were wise by human standards, not many were powerful, not many were of noble birth.

NET Bible
Think about the circumstances of your call, brothers and sisters. Not many were wise by human standards, not many were powerful, not many were born to a privileged position.

Aramaic Bible in Plain English
For you see also your calling my brethren, that not many among you are wise in the flesh, neither are many among you mighty, neither are many among you children of a great family line.

GOD'S WORD® Translation
Brothers and sisters, consider what you were when God called you to be Christians. Not many of you were wise from a human point of view. You were not in powerful positions or in the upper social classes.

Jubilee Bible 2000
For look upon your vocation, brothers, that ye are not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble,

King James 2000 Bible
For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:

American King James Version
For you see your calling, brothers, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:

American Standard Version
For behold your calling, brethren, that not many wise after the flesh, not many mighty, not many noble, are called :

Douay-Rheims Bible
For see your vocation, brethren, that there are not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble:

Darby Bible Translation
For consider your calling, brethren, that [there are] not many wise according to flesh, not many powerful, not many high-born.

English Revised Version
For behold your calling, brethren, how that not many wise after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:

Webster's Bible Translation
For ye see your calling, brethren, that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called:

Weymouth New Testament
For consider, brethren, God's call to you. Not many who are wise with merely human wisdom, not many of position and influence, not many of noble birth have been called.

World English Bible
For you see your calling, brothers, that not many are wise according to the flesh, not many mighty, and not many noble;

Young's Literal Translation
for see your calling, brethren, that not many are wise according to the flesh, not many mighty, not many noble;

1 Korinthiërs 1:26 Afrikaans PWL
Kyk na julle eie roeping, my broers: nie baie onder julle is wys na die vlees nie; nie baie onder julle is sterk nie; nie baie onder julle is uit ’n hoë familie nie,

1 e Korintasve 1:26 Albanian
Shikoni në fakt thirrjen tuaj, vëllezër, sepse ndër ju ka jo shumë të ditur sipas mishit, jo shumë të fuqishëm, jo shumë fisnikë,

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 1:26 Arabic: Smith & Van Dyke
فانظروا دعوتكم ايها الاخوة ان ليس كثيرون حكماء حسب الجسد ليس كثيرون اقوياء ليس كثيرون شرفاء

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 1:26 Armenian (Western): NT
Արդարեւ դուք կը տեսնէք ձեր կոչումը, եղբայրնե՛ր, թէ ի՛նչպէս ո՛չ թէ շատ իմաստուններ՝ մարմինի համեմատ, շատ զօրաւորներ, շատ ազնուականներ կանչուեցան,

1 Corinthianoetara. 1:26 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen badacussaçue çuen vocationea, anayéac, ecen etzaretela çuhurrac anhitz haraguiaren arauez, ez borthitzac anhitz, ez nobleac anhitz.

De Krenter A 1:26 Bavarian
Schaugtß enk diend selbn an, Brüeder, woß berueffen seitß! Landläuffig gseghn seind ünter enk aau nit vil Gleerte, Mächtige older Vürnaeme.

1 Коринтяни 1:26 Bulgarian
Понеже, братя, вижте [какви сте] вие призваните, че [между вас няма] мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
弟兄們,想一想你們所蒙的召喚:按人的標準,你們當中有智慧的不多,有權勢的不多,出身高貴的也不多。

中文标准译本 (CSB Simplified)
弟兄们,想一想你们所蒙的召唤:按人的标准,你们当中有智慧的不多,有权势的不多,出身高贵的也不多。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
弟兄們哪,可見你們蒙召的,按著肉體有智慧的不多,有能力的不多,有尊貴的也不多。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
弟兄们哪,可见你们蒙召的,按着肉体有智慧的不多,有能力的不多,有尊贵的也不多。

歌 林 多 前 書 1:26 Chinese Bible: Union (Traditional)
弟 兄 們 哪 , 可 見 你 們 蒙 召 的 , 按 著 肉 體 有 智 慧 的 不 多 , 有 能 力 的 不 多 , 有 尊 貴 的 也 不 多 。

歌 林 多 前 書 1:26 Chinese Bible: Union (Simplified)
弟 兄 们 哪 , 可 见 你 们 蒙 召 的 , 按 着 肉 体 有 智 慧 的 不 多 , 有 能 力 的 不 多 , 有 尊 贵 的 也 不 多 。

Prva poslanica Korinæanima 1:26 Croatian Bible
Ta gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih.

První Korintským 1:26 Czech BKR
Vidíte zajisté povolání vaše, bratří, že nemnozí moudří podle těla, nemnozí mocní, nemnozí urození;

1 Korinterne 1:26 Danish
Thi ser, Brødre! paa eders Kaldelse, at I ere ikke mange vise efter Kødet, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme;

1 Corinthiërs 1:26 Dutch Staten Vertaling
Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen.

Nestle Greek New Testament 1904
Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς·

Westcott and Hort 1881
Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς·

RP Byzantine Majority Text 2005
Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς·

Greek Orthodox Church 1904
Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς,

Tischendorf 8th Edition
Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς·

Scrivener's Textus Receptus 1894
Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς·

Stephanus Textus Receptus 1550
Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν ἀδελφοί ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα οὐ πολλοὶ δυνατοί οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
βλεπετε γαρ την κλησιν υμων αδελφοι οτι ου πολλοι σοφοι κατα σαρκα ου πολλοι δυνατοι ου πολλοι ευγενεις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
βλεπετε γαρ την κλησιν υμων αδελφοι οτι ου πολλοι σοφοι κατα σαρκα ου πολλοι δυνατοι ου πολλοι ευγενεις

Stephanus Textus Receptus 1550
βλεπετε γαρ την κλησιν υμων αδελφοι οτι ου πολλοι σοφοι κατα σαρκα ου πολλοι δυνατοι ου πολλοι ευγενεις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Βλεπετε γαρ την κλησιν υμων, αδελφοι, οτι ου πολλοι σοφοι κατα σαρκα, ου πολλοι δυνατοι, ου πολλοι ευγενεις·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
βλεπετε γαρ την κλησιν υμων αδελφοι οτι ου πολλοι σοφοι κατα σαρκα ου πολλοι δυνατοι ου πολλοι ευγενεις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
βλεπετε γαρ την κλησιν υμων αδελφοι οτι ου πολλοι σοφοι κατα σαρκα ου πολλοι δυνατοι ου πολλοι ευγενεις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Blepete gar tēn klēsin hymōn, adelphoi, hoti ou polloi sophoi kata sarka, ou polloi dynatoi, ou polloi eugeneis;

Blepete gar ten klesin hymon, adelphoi, hoti ou polloi sophoi kata sarka, ou polloi dynatoi, ou polloi eugeneis;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Blepete gar tēn klēsin hymōn, adelphoi, hoti ou polloi sophoi kata sarka, ou polloi dynatoi, ou polloi eugeneis;

Blepete gar ten klesin hymon, adelphoi, hoti ou polloi sophoi kata sarka, ou polloi dynatoi, ou polloi eugeneis;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:26 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
blepete gar tēn klēsin umōn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

blepete gar tEn klEsin umOn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:26 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
blepete gar tēn klēsin umōn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

blepete gar tEn klEsin umOn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:26 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
blepete gar tēn klēsin umōn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

blepete gar tEn klEsin umOn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:26 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
blepete gar tēn klēsin umōn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

blepete gar tEn klEsin umOn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:26 Westcott/Hort - Transliterated
blepete gar tēn klēsin umōn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

blepete gar tEn klEsin umOn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 1:26 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
blepete gar tēn klēsin umōn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

blepete gar tEn klEsin umOn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

1 Korintusi 1:26 Hungarian: Karoli
Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan [hívattak] bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;

Al la korintanoj 1 1:26 Esperanto
CXar rigardu vian vokon, fratoj, ke ne multaj sagxuloj laux la karno, ne multaj potenculoj, ne multaj nobeloj, estas vokataj;

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 1:26 Finnish: Bible (1776)
Te näette, rakkaat veljet, teidän kutsumisenne, ettei monta lihallista viisasta, ei monta voimallista, ei myös monta suuresta suvusta,

1 Corinthiens 1:26 French: Darby
Car considerez votre vocation, freres, -qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles,...

1 Corinthiens 1:26 French: Louis Segond (1910)
Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles.

1 Corinthiens 1:26 French: Martin (1744)
Car, mes frères, vous voyez votre vocation, que vous n'êtes pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles.

1 Korinther 1:26 German: Modernized
Sehet an, liebe Brüder, euren Beruf: nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen.

1 Korinther 1:26 German: Luther (1912)
Sehet an, liebe Brüder, eure Berufung: nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen.

1 Korinther 1:26 German: Textbibel (1899)
Sehet doch eure Berufung an, Brüder, da sind nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel mächtige, nicht viel vornehme Leute.

1 Corinzi 1:26 Italian: Riveduta Bible (1927)
Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione: non ci son tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili;

1 Corinzi 1:26 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè, fratelli, vedete la vostra vocazione; che non siete molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili.

1 KOR 1:26 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lihatlah olehmu, hai saudara-saudaraku, akan perihal kamu dipanggil itu, bahwa bukan ada banyak orang di antara kamu yang bijak menurut pemandangan dunia ini, dan bukan ada banyak yang berkuasa, dan bukan ada banyak yang berbangsa;

1 Corinthians 1:26 Kabyle: NT
Walit ay atmaten, kunwi iwumi d-yessawel Sidi Ṛebbi : ur llin gar-awen aṭas n wid yesɛan tamusni n ddunit, ur llin aṭas n wid yesɛan imukan ɛlayen, ur llin daɣen aṭas inaṣliyen yesɛan lqima tameqqrant ;

고린도전서 1:26 Korean
형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다

I Corinthios 1:26 Latin: Vulgata Clementina
Videte enim vocationem vestram, fratres, quia non multi sapientes secundum carnem, non multi potentes, non multi nobiles :

Korintiešiem 1 1:26 Latvian New Testament
Skatiet, brāļi, savus aicinātos! Tur nav daudz miesīgi gudro, nav daudz vareno, nav daudz dižciltīgo;

Pirmasis laiðkas korintieèiams 1:26 Lithuanian
Juk jūs matote savo pašaukimą, broliai,­nedaug tarp jūsų kūno atžvilgiu išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų.

1 Corinthians 1:26 Maori
Titiro oti ki to koutou karangatanga, e oku teina, kihai i tokomaha te hunga whakaaro o te wahi ki te kikokiko, kihai i tokomaha te hunga nunui, kihai i tokomaha nga rangatira, e karangatia ana:

1 Korintierne 1:26 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne;

1 Corintios 1:26 Spanish: La Biblia de las Américas
Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento; no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles;

1 Corintios 1:26 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne (normas humanas), ni muchos poderosos, ni muchos nobles.

1 Corintios 1:26 Spanish: Reina Valera Gómez
Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados.

1 Corintios 1:26 Spanish: Reina Valera 1909
Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles;

1 Corintios 1:26 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque mirad, hermanos, vuestra vocación: que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles;

1 Coríntios 1:26 Bíblia King James Atualizada Português
Irmãos, contemplai a vossa vocação! Pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres.

1 Coríntios 1:26 Portugese Bible
Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos. nem muitos os nobres que são chamados.   

1 Corinteni 1:26 Romanian: Cornilescu
De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi cari aţi fost chemaţi: printre voi nu sînt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales.

1-е Коринфянам 1:26 Russian: Synodal Translation (1876)
Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных;

1-е Коринфянам 1:26 Russian koi8r
Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных;

1 Corinthians 1:26 Shuar New Testament
Enentßimtumastarum yatsuru. Yus achirmakmarme Niiniu ajastinian, tura ju nunkanam ti neka ainia N·nisan Atumφin ti neka φruntsui. Ti akupniusha ti nankaamakusha Atumφin φruntsui.

1 Korinthierbrevet 1:26 Swedish (1917)
Ty betänken, mina bröder, huru det var vid eder kallelse: icke många som voro visa efter köttet blevo kallade, icke många mäktiga, icke många av förnämlig släkt.

1 Wakorintho 1:26 Swahili NT
Ndugu, kumbukeni wakati mlipoitwa: wengi wenu hawakuwa wenye hekima hata kwa fikira za binadamu; wengi hawakuwa wenye nguvu au watu wa tabaka ya juu.

1 Mga Taga-Corinto 1:26 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag:

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 1:26 Tawallamat Tamajaq NT
Ya imǝdrayan-in, aktiwat-du awa tǝmosam as kawan-d-iɣra Mǝššina. Wǝr daɣ-wan ǝggǝtan aytedan as itiwagga iduf n as ǝmosan imusanan, wala wiyyad ǝlanen fǝrregat, wala wiyyad ǝmosnen kǝl ǝket.

1 โครินธ์ 1:26 Thai: from KJV
พี่น้องทั้งหลาย จงพิจารณาดูว่า พวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหน มีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญา มีน้อยคนที่มีอำนาจ มีน้อยคนที่มีตระกูลสูง

1 Korintliler 1:26 Turkish
Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz.

1 Коринтяни 1:26 Ukrainian: NT
Спогляньте бо ва покликаннє ваше, браттє, що небагато (між вами) премудрих по тїлу, небагато сильних, небагато благородних;

1 Corinthians 1:26 Uma New Testament
Ompi' -ompi', kiwoi tuwu' -ni kako'ia-na nakio' -koi Alata'ala jadi' bagia-na: uma-koi wori' to pante ba to mokuasa ba to tuwu' maradika hi poncilo manusia'.

1 Coâ-rinh-toâ 1:26 Vietnamese (1934)
Hỡi Anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng.

1 Corinthians 1:25
Top of Page
Top of Page