John 20:26
New International Version
A week later his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you!"

New Living Translation
Eight days later the disciples were together again, and this time Thomas was with them. The doors were locked; but suddenly, as before, Jesus was standing among them. "Peace be with you," he said.

English Standard Version
Eight days later, his disciples were inside again, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, “Peace be with you.”

Berean Study Bible
Eight days later, His disciples were once again inside with the doors locked, and Thomas was with them. Jesus came and stood among them and said, “Peace be with you.”

New American Standard Bible
After eight days His disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors having been shut, and stood in their midst and said, "Peace be with you."

King James Bible
And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.

Holman Christian Standard Bible
After eight days His disciples were indoors again, and Thomas was with them. Even though the doors were locked, Jesus came and stood among them. He said, "Peace to you!"

International Standard Version
A week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Even though the doors were shut, Jesus came, stood among them, and said, "Peace be with you."

NET Bible
Eight days later the disciples were again together in the house, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you!"

Aramaic Bible in Plain English
And after eight days, again the disciples were inside and Thoma was with them and Yeshua came when the doors were barred; he stood in the center and he said to them, “Peace be with you.”

GOD'S WORD® Translation
A week later Jesus' disciples were again in the house, and Thomas was with them. Even though the doors were locked, Jesus stood among them and said, "Peace be with you!"

Jubilee Bible 2000
And again eight days later, his disciples were within and Thomas with them; then Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said, Peace be unto you.

King James 2000 Bible
And after eight days again his disciples were inside, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.

American King James Version
And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the middle, and said, Peace be to you.

American Standard Version
And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them. Jesus cometh, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.

Douay-Rheims Bible
And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them. Jesus cometh, the doors being shut, and stood in the midst, and said: Peace be to you.

Darby Bible Translation
And eight days after, his disciples were again within, and Thomas with them. Jesus comes, the doors being shut, and stood in the midst and said, Peace [be] to you.

English Revised Version
And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them. Jesus cometh, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.

Webster's Bible Translation
And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be to you.

Weymouth New Testament
A week later the disciples were again in the house, and Thomas was with them, when Jesus came--though the doors were locked--and stood in their midst, and said, "Peace be to you."

World English Bible
After eight days again his disciples were inside, and Thomas was with them. Jesus came, the doors being locked, and stood in the midst, and said, "Peace be to you."

Young's Literal Translation
And after eight days, again were his disciples within, and Thomas with them; Jesus cometh, the doors having been shut, and he stood in the midst, and said, 'Peace to you!'

Johannes 20:26 Afrikaans PWL
Na agt dae was Sy studentevolgelinge weer binne en T’oma was saam met hulle en terwyl die deure gesluit was, het Yeshua gekom en tussen hulle gestaan en gesê: “Vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid vir julle!”

Gjoni 20:26 Albanian
Dhe tetë ditë më vonë, dishepujt ishin përsëri në shtëpi dhe Thomai ishte me ta. Jezusi erdhi, ndonëse dyert ishin të mby-llura, dhe u prezantua midis tyre dhe tha: ''Paqja me ju!''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 20:26 Arabic: Smith & Van Dyke
وبعد ثمانية ايام كان تلاميذه ايضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والابواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 20:26 Armenian (Western): NT
Ութ օր ետք՝ դարձեալ աշակերտները ներսն էին, Թովմաս ալ՝ անոնց հետ: Յիսուս եկաւ՝ թէպէտ դռները գոց էին, կայնեցաւ անոնց մէջտեղ եւ ըսաւ. «Խաղաղութի՜ւն ձեզի»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  20:26 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta çortzi egunen buruän berriz ciraden haren discipuluac barnean, eta Thomas hequin: ethor cedin Iesus borthác ertsiac ceudela, eta gueldi cedin hayén artean, eta erran ceçan, Baquea dela çuequin.

Dyr Johanns 20:26 Bavarian
Acht Täg drauf warnd seine Jünger wider versammlt, und dyr Tamen war aau dyrbei. Obwol de Türn zuegspörrt warnd, kaam dyr Iesen mittn ünter iem einhin und gagrüesst: "Frid sei mit enk!"

Йоан 20:26 Bulgarian
И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам!

中文標準譯本 (CSB Traditional)
八天後,耶穌的門徒們又在屋裡,多馬也與他們在一起。門戶已經關上了,耶穌卻出現,站在他們當中說:「願你們平安!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
八天后,耶稣的门徒们又在屋里,多马也与他们在一起。门户已经关上了,耶稣却出现,站在他们当中说:“愿你们平安!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
過了八日,門徒又在屋裡,多馬也和他們同在。門都關了,耶穌來站在當中說:「願你們平安!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
过了八日,门徒又在屋里,多马也和他们同在。门都关了,耶稣来站在当中说:“愿你们平安!”

約 翰 福 音 20:26 Chinese Bible: Union (Traditional)
過 了 八 日 , 門 徒 又 在 屋 裡 , 多 馬 也 和 他 們 同 在 , 門 都 關 了 。 耶 穌 來 , 站 在 當 中 說 : 願 你 們 平 安 !

約 翰 福 音 20:26 Chinese Bible: Union (Simplified)
过 了 八 日 , 门 徒 又 在 屋 里 , 多 马 也 和 他 们 同 在 , 门 都 关 了 。 耶 稣 来 , 站 在 当 中 说 : 愿 你 们 平 安 !

Evanðelje po Ivanu 20:26 Croatian Bible
I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: Mir vama!

Jan 20:26 Czech BKR
A po osmi dnech opět učedlníci jeho byli vnitř, a Tomáš s nimi. Přišel Ježíš, a dveře byly zavříny, i stál uprostřed a řekl: Pokoj vám.

Johannes 20:26 Danish
Og otte Dage efter vare hans Disciple atter inde, og Thomas med dem. Jesus kommer, da Dørene vare lukkede, og han stod midt iblandt dem og sagde: »Fred være med eder!«

Johannes 20:26 Dutch Staten Vertaling
En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν Εἰρήνη ὑμῖν.

Westcott and Hort 1881
Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν Εἰρήνη ὑμῖν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν Εἰρήνη ὑμῖν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἴπεν, Εἰρήνη ὑμῖν.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν, Εἰρήνη ὑμῖν.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν Εἰρήνη ὑμῖν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και μεθ ημερας οκτω παλιν ησαν εσω οι μαθηται αυτου και θωμας μετ αυτων ερχεται ο ιησους των θυρων κεκλεισμενων και εστη εις το μεσον και ειπεν ειρηνη υμιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και μεθ ημερας οκτω παλιν ησαν εσω οι μαθηται αυτου και θωμας μετ αυτων ερχεται ο ιησους των θυρων κεκλεισμενων και εστη εις το μεσον και ειπεν ειρηνη υμιν

Stephanus Textus Receptus 1550
και μεθ ημερας οκτω παλιν ησαν εσω οι μαθηται αυτου και θωμας μετ αυτων ερχεται ο ιησους των θυρων κεκλεισμενων και εστη εις το μεσον και ειπεν ειρηνη υμιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και μεθ ημερας οκτω παλιν ησαν εσω οι μαθηται αυτου, και Θωμας μετ αυτων. ερχεται ο Ιησους, των θυρων κεκλεισμενων, και εστη εις το μεσον και ειπεν, Ειρηνη υμιν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και μεθ ημερας οκτω παλιν ησαν εσω οι μαθηται αυτου και θωμας μετ αυτων ερχεται ο ιησους των θυρων κεκλεισμενων και εστη εις το μεσον και ειπεν ειρηνη υμιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και μεθ ημερας οκτω παλιν ησαν εσω οι μαθηται αυτου και θωμας μετ αυτων ερχεται ο ιησους των θυρων κεκλεισμενων και εστη εις το μεσον και ειπεν ειρηνη υμιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai meth’ hēmeras oktō palin ēsan esō hoi mathētai autou, kai Thōmas met’ autōn. erchetai ho Iēsous tōn thyrōn kekleismenōn, kai estē eis to meson kai eipen Eirēnē hymin.

Kai meth’ hemeras okto palin esan eso hoi mathetai autou, kai Thomas met’ auton. erchetai ho Iesous ton thyron kekleismenon, kai este eis to meson kai eipen Eirene hymin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai meth' hēmeras oktō palin ēsan esō hoi mathētai autou kai Thōmas met' autōn. erchetai ho Iēsous tōn thyrōn kekleismenōn, kai estē eis to meson kai eipen Eirēnē hymin.

Kai meth' hemeras okto palin esan eso hoi mathetai autou kai Thomas met' auton. erchetai ho Iesous ton thyron kekleismenon, kai este eis to meson kai eipen Eirene hymin.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:26 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai meth ēmeras oktō palin ēsan esō oi mathētai autou kai thōmas met autōn erchetai o iēsous tōn thurōn kekleismenōn kai estē eis to meson kai eipen eirēnē umin

kai meth Emeras oktO palin Esan esO oi mathEtai autou kai thOmas met autOn erchetai o iEsous tOn thurOn kekleismenOn kai estE eis to meson kai eipen eirEnE umin

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:26 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai meth ēmeras oktō palin ēsan esō oi mathētai autou kai thōmas met autōn erchetai o iēsous tōn thurōn kekleismenōn kai estē eis to meson kai eipen eirēnē umin

kai meth Emeras oktO palin Esan esO oi mathEtai autou kai thOmas met autOn erchetai o iEsous tOn thurOn kekleismenOn kai estE eis to meson kai eipen eirEnE umin

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:26 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai meth ēmeras oktō palin ēsan esō oi mathētai autou kai thōmas met autōn erchetai o iēsous tōn thurōn kekleismenōn kai estē eis to meson kai eipen eirēnē umin

kai meth Emeras oktO palin Esan esO oi mathEtai autou kai thOmas met autOn erchetai o iEsous tOn thurOn kekleismenOn kai estE eis to meson kai eipen eirEnE umin

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:26 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai meth ēmeras oktō palin ēsan esō oi mathētai autou kai thōmas met autōn erchetai o iēsous tōn thurōn kekleismenōn kai estē eis to meson kai eipen eirēnē umin

kai meth Emeras oktO palin Esan esO oi mathEtai autou kai thOmas met autOn erchetai o iEsous tOn thurOn kekleismenOn kai estE eis to meson kai eipen eirEnE umin

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:26 Westcott/Hort - Transliterated
kai meth ēmeras oktō palin ēsan esō oi mathētai autou kai thōmas met autōn erchetai o iēsous tōn thurōn kekleismenōn kai estē eis to meson kai eipen eirēnē umin

kai meth Emeras oktO palin Esan esO oi mathEtai autou kai thOmas met autOn erchetai o iEsous tOn thurOn kekleismenOn kai estE eis to meson kai eipen eirEnE umin

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:26 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai meth ēmeras oktō palin ēsan esō oi mathētai autou kai thōmas met autōn erchetai o iēsous tōn thurōn kekleismenōn kai estē eis to meson kai eipen eirēnē umin

kai meth Emeras oktO palin Esan esO oi mathEtai autou kai thOmas met autOn erchetai o iEsous tOn thurOn kekleismenOn kai estE eis to meson kai eipen eirEnE umin

János 20:26 Hungarian: Karoli
És nyolcz nap múlva ismét benn valának az õ tanítványai, Tamás is õ velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek!

La evangelio laŭ Johano 20:26 Esperanto
Kaj post ok tagoj la discxiploj denove estis interne, kaj Tomaso kun ili. Kaj Jesuo venis, kiam la pordoj estis fermitaj, kaj staris en la mezo, kaj diris:Paco al vi.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 20:26 Finnish: Bible (1776)
Ja kahdeksan päivän perästä olivat opetuslapset taas sisällä, ja Toomas heidän kanssansa. Niin Jesus tuli, kuin ovet suljetut olivat, ja seisoi heidän keskellänsä, ja sanoi: rauha olkoon teille!

Jean 20:26 French: Darby
Et huit jours apres, ses disciples etaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jesus vient, les portes etant fermees; et il se tint au milieu d'eux et dit: Paix vous soit!

Jean 20:26 French: Louis Segond (1910)
Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit: La paix soit avec vous!

Jean 20:26 French: Martin (1744)
Et huit jours après ses Disciples étant encore dans [la maison], et Thomas avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées, et fut là au milieu d'eux, et il leur dit : Que la paix soit avec vous!

Johannes 20:26 German: Modernized
Und über acht Tage waren abermal seine Jünger drinnen und Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht: Friede sei mit euch!

Johannes 20:26 German: Luther (1912)
Und über acht Tage waren abermals seine Jünger drinnen und Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren, und tritt mitten ein und spricht: Friede sei mit euch!

Johannes 20:26 German: Textbibel (1899)
Und acht Tage nachher waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Kommt Jesus bei verschlossenen Thüren, und trat mitten hinein und sprach: Friede sei euch.

Giovanni 20:26 Italian: Riveduta Bible (1927)
E otto giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Toma era con loro. Venne Gesù, a porte chiuse, e si presentò in mezzo a loro, e disse: Pace a voi!

Giovanni 20:26 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed otto giorni appresso, i discepoli eran di nuovo dentro la casa, e Toma era con loro. E Gesù venne, essendo le porte serrate, e si presentò quivi in mezzo, e disse: Pace a voi!

YOHANES 20:26 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Ada delapan hari kemudian daripada itu berhimpunlah pula murid-murid Yesus di dalam rumah, dan Tomas juga bersama-sama dengan mereka itu. Tatkala pintu rumah itu terkunci, tiba-tiba terdirilah Yesus di tengah-tengah sambil berkata, "Sejahteralah kamu!"

John 20:26 Kabyle: NT
Mi ɛeddan tmanya n wussan, inelmaden nnejmaɛen daɣen deg wexxam. Tikkelt-agi ?uma yella yid-sen. Ataya Sidna Ɛisa yekcem-ed ɣuṛ-sen ɣas akken ɣelqent tewwura. Ibedd gar-asen, yenna-yasen : Sslam fell-awen !

요한복음 20:26 Korean
여드레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때에 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 가라사대 `너희에게 평강이 있을지어다 !' 하시고

Ioannes 20:26 Latin: Vulgata Clementina
Et post dies octo, iterum erant discipuli ejus intus, et Thomas cum eis. Venit Jesus januis clausis, et stetit in medio, et dixit : Pax vobis.

Sv. Jānis 20:26 Latvian New Testament
Un pēc astoņām dienām atkal Viņa mācekļi un arī Toms bija iekšā. Un durvis bija aizslēgtas. Jēzus atnāca un nostājās starp viņiem, un sacīja: Miers jums!

Evangelija pagal Jonà 20:26 Lithuanian
Po aštuonių dienų Jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: “Ramybė jums!”

John 20:26 Maori
A ka pahemo nga ra e waru, a kei roto ano ana akonga, ratou ko Tamati: ka haere mai a Ihu i te mea e kati ana nga tatau, ka tu ki waenganui, ka mea, Kia tau te rangimarie ki a koutou.

Johannes 20:26 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og åtte dager derefter var hans disipler atter inne, og Tomas med dem. Jesus kom mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og sa: Fred være med eder!

Juan 20:26 Spanish: La Biblia de las Américas
Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo: Paz a vosotros.

Juan 20:26 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Ocho días después, Sus discípulos estaban otra vez dentro (en la casa), y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo: "Paz a ustedes."

Juan 20:26 Spanish: Reina Valera Gómez
Y ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús, estando las puertas cerradas, y poniéndose en medio, dijo: Paz a vosotros.

Juan 20:26 Spanish: Reina Valera 1909
Y ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio, y dijo: Paz á vosotros.

Juan 20:26 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y se puso en medio, y dijo: Paz tengáis.

João 20:26 Bíblia King James Atualizada Português
Após oito dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas; quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: “A paz seja convosco!”

João 20:26 Portugese Bible
Oito dias depois estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco.   

Ioan 20:26 Romanian: Cornilescu
După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăş în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe cînd erau uşile încuiate, a venit Isus, a stătut în mijloc, şi le -a zis: ,,Pace vouă!``

От Иоанна 20:26 Russian: Synodal Translation (1876)
После восьми дней опять были в домеученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!

От Иоанна 20:26 Russian koi8r
После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!

John 20:26 Shuar New Testament
Chφkich tumintin ataksha Jesusa unuiniamuri iruntrarmiayi. Nuinkia Tumassha niijiai pujuarmiayi. Tura waiti epenmianuman Jesus Wayß ajapΘn wajas "Shiir pujustarum" Tφmiayi.

Johannes 20:26 Swedish (1917)
Åtta dagar därefter voro hans lärjungar åter därinne, och Tomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna voro stängda, och stod mitt ibland de, och sade: »Frid vare med eder!»

Yohana 20:26 Swahili NT
Basi, baada ya siku nane hao wanafunzi walikuwa tena pamoja mle ndani, na Thoma alikuwa pamoja nao. Milango ilikuwa imefungwa, lakini Yesu akaja, akasimama kati yao, akasema, "Amani kwenu!"

Juan 20:26 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus, nang nangapipinid ang mga pinto, at tumayo sa gitna, at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo.

Ǝlinjil wa n Yaxya 20:26 Tawallamat Tamajaq NT
As ǝgan ǝttam adan dǝffǝr awen, ǝddewan-du nǝttulab ǝn Ɣaysa daɣ ahan iyyan amaran taklat ten ih-en Tuma. Iggaz-du fall-asan Ɣaysa da ǝharnat tǝsǝhar n ahan, ibdad gar-essan, inn-asan: «Ig-awan Mǝššina alxer!»

ยอห์น 20:26 Thai: from KJV
ครั้นล่วงไปแปดวันแล้ว เหล่าสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันข้างในอีก และโธมัสก็อยู่กับพวกเขาด้วย ประตูปิดแล้ว พระเยซูเสด็จเข้ามาและประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาและตรัสว่า "สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด"

Yuhanna 20:26 Turkish
Sekiz gün sonra İsanın öğrencileri yine evdeydiler. Tomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu, ‹‹Size esenlik olsun!›› dedi.

Йоан 20:26 Ukrainian: NT
А по восьми днях знов були в середині ученики Його, й Тома з ними. Приходить Ісус, як двері були замкнені, і став посерединї, і рече: Впокій вам.

John 20:26 Uma New Testament
Eo Mingku boko', morumpu wo'o-ramo ana'guru-na hi rala tomi. Nto'u toe, Tomas, ria wo'o-imi-hawo dohe-ra. Tehohoki omea wobo', aga nau' wae, muu-mule' rata-imi Yesus mokore hi laintongo' -ra, na'uli' -raka: "Kalompea' rata hi koi'."

Giaêng 20:26 Vietnamese (1934)
Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Ðức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!

John 20:25
Top of Page
Top of Page