John 20:27
New International Version
Then he said to Thomas, "Put your finger here; see my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe."

New Living Translation
Then he said to Thomas, "Put your finger here, and look at my hands. Put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer. Believe!"

English Standard Version
Then he said to Thomas, “Put your finger here, and see my hands; and put out your hand, and place it in my side. Do not disbelieve, but believe.”

Berean Study Bible
Then Jesus said to Thomas, “Put your finger here and look at My hands. Reach out your hand and put it into My side. Stop doubting and believe.”

New American Standard Bible
Then He said to Thomas, "Reach here with your finger, and see My hands; and reach here your hand and put it into My side; and do not be unbelieving, but believing."

King James Bible
Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing.

Holman Christian Standard Bible
Then He said to Thomas, "Put your finger here and observe My hands. Reach out your hand and put it into My side. Don't be an unbeliever, but a believer."

International Standard Version
Then he told Thomas, "Put your finger here, and look at my hands. Take your hand, and put it into my side. Stop doubting, but believe."

NET Bible
Then he said to Thomas, "Put your finger here, and examine my hands. Extend your hand and put it into my side. Do not continue in your unbelief, but believe."

Aramaic Bible in Plain English
And he said to Thoma, “Put your finger here and behold my hands and put your hand and reach into my side and do not be an unbeliever, but a believer.”

GOD'S WORD® Translation
Then Jesus said to Thomas, "Put your finger here, and look at my hands. Take your hand, and put it into my side. Stop doubting, and believe."

Jubilee Bible 2000
Then he said to Thomas, Reach here thy finger and behold my hands and reach here thy hand and thrust it into my side and be not unbelieving, but faithful.

King James 2000 Bible
Then said he to Thomas, Reach here your finger, and behold my hands; and reach here your hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing.

American King James Version
Then said he to Thomas, Reach here your finger, and behold my hands; and reach here your hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing.

American Standard Version
Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and see my hands; and reach hither thy hand, and put it into my side: and be not faithless, but believing.

Douay-Rheims Bible
Then he saith to Thomas: Put in thy finger hither, and see my hands; and bring hither thy hand, and put it into my side; and be not faithless, but believing.

Darby Bible Translation
Then he says to Thomas, Bring thy finger here and see my hands; and bring thy hand and put it into my side; and be not unbelieving, but believing.

English Revised Version
Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and see my hands; and reach hither thy hand, and put it into my side: and be not faithless, but believing.

Webster's Bible Translation
Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side; and be not faithless, but believing.

Weymouth New Testament
Then He said to Thomas, "Bring your finger here and feel my hands; bring you hand and put it into my side; and do not be ready to disbelieve but to believe."

World English Bible
Then he said to Thomas, "Reach here your finger, and see my hands. Reach here your hand, and put it into my side. Don't be unbelieving, but believing."

Young's Literal Translation
then he saith to Thomas, 'Bring thy finger hither, and see my hands, and bring thy hand, and put it to my side, and become not unbelieving, but believing.'

Johannes 20:27 Afrikaans PWL
Hy sê vir T’oma: “Sit jou vinger hier en let op, My hande en bring jou hand en steek dit in My sy en moenie ongelowig wees nie, maar vertrou.”

Gjoni 20:27 Albanian
Pastaj i tha Thomait: ''Vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia; shtrije edhe dorën dhe vëre në brinjën time; dhe mos ji mosbesues, por besues!''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 20:27 Arabic: Smith & Van Dyke
ثم قال لتوما هات اصبعك الى هنا وابصر يديّ وهات يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 20:27 Armenian (Western): NT
Յետոյ ըսաւ Թովմասի. «Հո՛ս բեր մատդ ու տե՛ս ձեռքերս, բե՛ր ձեռքդ եւ մխէ՛ կողիս մէջ, ու մի՛ ըլլար անհաւատ, հապա՝ հաւատացեալ»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  20:27 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Guero diotsa Thomasi, Eçarrac eure erhia hemen, eta ikus itzac ene escuac: eta heda eçac eure escua, eta eçarrac ene seihetsean: eta ezaicela sinheste-gabe, baina sinheste-dun.

Dyr Johanns 20:27 Bavarian
Und er spraach gan n Tamenn: "Her mit deinn Finger; daa seind meine Höndd! Her mit deiner Hand; glang non einhin eyn mein Seitt! Und laaß deinn Unglaaubn; ietzet glaaub!"

Йоан 20:27 Bulgarian
Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
然後他對多馬說:「把你的指頭伸到這裡來,看看我的手吧。伸出你的手來,放進我的肋旁吧。不要不信,而要信!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
然后他对多马说:“把你的指头伸到这里来,看看我的手吧。伸出你的手来,放进我的肋旁吧。不要不信,而要信!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
就對多馬說:「伸過你的指頭來,摸我的手!伸出你的手來,探入我的肋旁!不要疑惑,總要信!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
就对多马说:“伸过你的指头来,摸我的手!伸出你的手来,探入我的肋旁!不要疑惑,总要信!”

約 翰 福 音 20:27 Chinese Bible: Union (Traditional)
就 對 多 馬 說 : 伸 過 你 的 指 頭 來 , 摸 ( 原 文 是 看 ) 我 的 手 ; 伸 出 你 的 手 來 , 探 入 我 的 肋 旁 。 不 要 疑 惑 , 總 要 信 。

約 翰 福 音 20:27 Chinese Bible: Union (Simplified)
就 对 多 马 说 : 伸 过 你 的 指 头 来 , 摸 ( 原 文 是 看 ) 我 的 手 ; 伸 出 你 的 手 来 , 探 入 我 的 肋 旁 。 不 要 疑 惑 , 总 要 信 。

Evanðelje po Ivanu 20:27 Croatian Bible
Zatim će Tomi: Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.

Jan 20:27 Czech BKR
Potom řekl k Tomášovi: Vložiž prst svůj sem, a viz ruce mé, a vztáhni ruku svou, a vpusť v bok můj, a nebudiž nevěřící, ale věřící.

Johannes 20:27 Danish
Derefter siger han til Thomas: »Ræk din Finger hid, og se mine Hænder, og ræk din Haand hid, og stik den i min Side, og vær ikke vantro, men troende!«

Johannes 20:27 Dutch Staten Vertaling
Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.

Nestle Greek New Testament 1904
εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός.

Westcott and Hort 1881
εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός.

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴτα λέγει τῷ Θωμᾷ, Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε, καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου· καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου, καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου· καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός.

Greek Orthodox Church 1904
εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός.

Tischendorf 8th Edition
εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός.

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ, Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε, καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου· καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου, καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου· καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός.

Stephanus Textus Receptus 1550
εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ειτα λεγει τω θωμα φερε τον δακτυλον σου ωδε και ιδε τας χειρας μου και φερε την χειρα σου και βαλε εις την πλευραν μου και μη γινου απιστος αλλα πιστος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ειτα λεγει τω θωμα φερε τον δακτυλον σου ωδε και ιδε τας χειρας μου και φερε την χειρα σου και βαλε εις την πλευραν μου και μη γινου απιστος αλλα πιστος

Stephanus Textus Receptus 1550
ειτα λεγει τω θωμα φερε τον δακτυλον σου ωδε και ιδε τας χειρας μου και φερε την χειρα σου και βαλε εις την πλευραν μου και μη γινου απιστος αλλα πιστος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ειτα λεγει τω Θωμα, Φερε τον δακτυλον σου ωδε, και ιδε τας χειρας μου· και φερε την χειρα σου, και βαλε εις την πλευραν μου· και μη γινου απιστος, αλλα πιστος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ειτα λεγει τω θωμα φερε τον δακτυλον σου ωδε και ιδε τας χειρας μου και φερε την χειρα σου και βαλε εις την πλευραν μου και μη γινου απιστος αλλα πιστος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ειτα λεγει τω θωμα φερε τον δακτυλον σου ωδε και ιδε τας χειρας μου και φερε την χειρα σου και βαλε εις την πλευραν μου και μη γινου απιστος αλλα πιστος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
eita legei tō Thōma Phere ton daktylon sou hōde kai ide tas cheiras mou, kai phere tēn cheira sou kai bale eis tēn pleuran mou, kai mē ginou apistos alla pistos.

eita legei to Thoma Phere ton daktylon sou hode kai ide tas cheiras mou, kai phere ten cheira sou kai bale eis ten pleuran mou, kai me ginou apistos alla pistos.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
eita legei tō Thōma Phere ton daktylon sou hōde kai ide tas cheiras mou, kai phere tēn cheira sou kai bale eis tēn pleuran mou, kai mē ginou apistos alla pistos.

eita legei to Thoma Phere ton daktylon sou hode kai ide tas cheiras mou, kai phere ten cheira sou kai bale eis ten pleuran mou, kai me ginou apistos alla pistos.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:27 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
eita legei tō thōma phere ton daktulon sou ōde kai ide tas cheiras mou kai phere tēn cheira sou kai bale eis tēn pleuran mou kai mē ginou apistos alla pistos

eita legei tO thOma phere ton daktulon sou Ode kai ide tas cheiras mou kai phere tEn cheira sou kai bale eis tEn pleuran mou kai mE ginou apistos alla pistos

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:27 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
eita legei tō thōma phere ton daktulon sou ōde kai ide tas cheiras mou kai phere tēn cheira sou kai bale eis tēn pleuran mou kai mē ginou apistos alla pistos

eita legei tO thOma phere ton daktulon sou Ode kai ide tas cheiras mou kai phere tEn cheira sou kai bale eis tEn pleuran mou kai mE ginou apistos alla pistos

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:27 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
eita legei tō thōma phere ton daktulon sou ōde kai ide tas cheiras mou kai phere tēn cheira sou kai bale eis tēn pleuran mou kai mē ginou apistos alla pistos

eita legei tO thOma phere ton daktulon sou Ode kai ide tas cheiras mou kai phere tEn cheira sou kai bale eis tEn pleuran mou kai mE ginou apistos alla pistos

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:27 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
eita legei tō thōma phere ton daktulon sou ōde kai ide tas cheiras mou kai phere tēn cheira sou kai bale eis tēn pleuran mou kai mē ginou apistos alla pistos

eita legei tO thOma phere ton daktulon sou Ode kai ide tas cheiras mou kai phere tEn cheira sou kai bale eis tEn pleuran mou kai mE ginou apistos alla pistos

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:27 Westcott/Hort - Transliterated
eita legei tō thōma phere ton daktulon sou ōde kai ide tas cheiras mou kai phere tēn cheira sou kai bale eis tēn pleuran mou kai mē ginou apistos alla pistos

eita legei tO thOma phere ton daktulon sou Ode kai ide tas cheiras mou kai phere tEn cheira sou kai bale eis tEn pleuran mou kai mE ginou apistos alla pistos

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:27 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
eita legei tō thōma phere ton daktulon sou ōde kai ide tas cheiras mou kai phere tēn cheira sou kai bale eis tēn pleuran mou kai mē ginou apistos alla pistos

eita legei tO thOma phere ton daktulon sou Ode kai ide tas cheiras mou kai phere tEn cheira sou kai bale eis tEn pleuran mou kai mE ginou apistos alla pistos

János 20:27 Hungarian: Karoli
Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd [ide] a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívõ.

La evangelio laŭ Johano 20:27 Esperanto
Tiam li diris al Tomaso:Etendu cxi tien vian fingron kaj vidu miajn manojn; kaj etendu vian manon kaj enmetu gxin en mian flankon; kaj ne estu nekredema, sed estu kredanta.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 20:27 Finnish: Bible (1776)
Sitte sanoi hän Toomaalle: pistä sormes tänne, ja katso minun käsiäni, ja ojenna tänne kätes, ja pistä minun kylkeeni, ja älä ole epäuskoinen, vaan uskovainen.

Jean 20:27 French: Darby
Puis il dit à Thomas: Avance ton doigt ici, et regarde mes mains; avance aussi ta main, et mets-la dans mon cote; et ne sois pas incredule, mais croyant.

Jean 20:27 French: Louis Segond (1910)
Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois.

Jean 20:27 French: Martin (1744)
Puis il dit à Thomas : mets ton doigt ici, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et la mets dans mon côté; et ne sois point incrédule, mais fidèle.

Johannes 20:27 German: Modernized
Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände; und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite; und sei nicht ungläubig, sondern gläubig.

Johannes 20:27 German: Luther (1912)
Darnach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche dein Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!

Johannes 20:27 German: Textbibel (1899)
Darauf sagt er zu Thomas: lege deinen Finger hierher, und sieh meine Hände, und nimm deine Hand und lege sie in meine Seite, und werde nicht ungläubig, sondern gläubig.

Giovanni 20:27 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poi disse a Toma: Porgi qua il dito, e vedi le mie mani; e porgi la mano e mettila nel mio costato; e non essere incredulo, ma credente.

Giovanni 20:27 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poi disse a Toma: Porgi qua il dito, e vedi le mie mani; porgi anche la mano, e mettila nel mio costato; e non sii incredulo, anzi credente.

YOHANES 20:27 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lalu Ia pun bersabda kepada Tomas, "Ulurkanlah jarimu, lihatlah tangan-Ku, dan ulurkanlah tanganmu serta letakkanlah di rusuk-Ku, dan janganlah engkau syak, melainkan yakinlah."

John 20:27 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yenna i ?uma : Awi-d aḍad-ik atnan ifassen-iw, qeṛṛeb-ed afus-ik tserseḍ-t ɣef yidis-iw. Ur jehhel ara, amen !

요한복음 20:27 Korean
도마에게 이르시되 `네 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 네 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라'

Ioannes 20:27 Latin: Vulgata Clementina
Deinde dicit Thomæ : Infer digitum tuum huc, et vide manus meas, et affer manum tuam, et mitte in latus meum : et noli esse incredulus, sed fidelis.

Sv. Jānis 20:27 Latvian New Testament
Pēc tam Viņš sacīja Tomam: Sniedz šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un sniedz šurp savu roku un liec to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs!

Evangelija pagal Jonà 20:27 Lithuanian
Paskui kreipėsi į Tomą: “Įleisk čia pirštą ir pažiūrėk į mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; nebūk netikintis­būk tikintis”.

John 20:27 Maori
Katahi ia ka mea ki a Tamati, Totoro mai tou matihao, kia kite hoki koe i oku ringa; totoro mai hoki tou ringa, ka kuhu ki toku kaokao: aua e whakateka, engari me whakapono.

Johannes 20:27 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derefter sier han til Tomas: Rekk din finger hit, og se mine hender, og rekk din hånd hit og stikk den i min side, og vær ikke vantro, men troende!

Juan 20:27 Spanish: La Biblia de las Américas
Luego dijo a Tomás: Acerca aquí tu dedo, y mira mis manos; extiende aquí tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.

Juan 20:27 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Luego dijo a Tomás: "Acerca aquí tu dedo, y mira Mis manos; extiende aquí tu mano y métela en Mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente."

Juan 20:27 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces dijo a Tomás: Mete tu dedo aquí, y ve mis manos; y da acá tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.

Juan 20:27 Spanish: Reina Valera 1909
Luego dice á Tomás: Mete tu dedo aquí, y ve mis manos: y alarga acá tu mano, y métela en mi costado: y no seas incrédulo, sino fiel.

Juan 20:27 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Luego dice a Tomás: Mete tu dedo aquí, y ve mis manos; y alarga acá tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino fiel.

João 20:27 Bíblia King James Atualizada Português
Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: “Coloca o teu dedo aqui; vê as minhas mãos. Estende tua mão e coloca-a no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente.”

João 20:27 Portugese Bible
Depois disse a Tomé: Chega aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos; chega a tua mão, e mete-a no meu lado; e não mais sejas incrédulo, mas crente.   

Ioan 20:27 Romanian: Cornilescu
Apoi a zis lui Toma: ,,Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te la mînile Mele; şi adu-ţi mîna, şi pune -o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.``

От Иоанна 20:27 Russian: Synodal Translation (1876)
Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.

От Иоанна 20:27 Russian koi8r
Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.

John 20:27 Shuar New Testament
Nuyß Tumasan Tφmiayi "Winia uwejur iisam ame uwejem awaintiuata. N·nismek winia paerui uwejem awaintiuam Iistß. Tura arantutsuk nekas Enentßimtursata."

Johannes 20:27 Swedish (1917)
Sedan sade han till Tomas: »Räck hit dit finger, se här äro mina händer; och räck hit din hand, och stick den i min sida. Och tvivla icke, utan tro.»

Yohana 20:27 Swahili NT
Kisha akamwambia Thoma, "Lete kidole chako hapa uitazame mikono yangu; lete mkono wako ukautie ubavuni mwangu. Usiwe na mashaka, ila amini!"

Juan 20:27 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nang magkagayo'y sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay; at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran: at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin.

Ǝlinjil wa n Yaxya 20:27 Tawallamat Tamajaq NT
Dǝffǝr adi inna i Tuma: «Agu adad-nak da, tǝswǝda daɣ fassan-in, tǝdǝsa deɣ tasaga-nin s ǝfus-nak, tǝzzǝgzǝna taqqama da wǝr tǝqqelaɣ awedan wǝr nǝssen Mǝššina!»

ยอห์น 20:27 Thai: from KJV
แล้วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า "จงยื่นนิ้วมาที่นี่และดูมือของเรา จงยื่นมือออกคลำที่สีข้างของเรา อย่าขาดความเชื่อเลย แต่จงเชื่อเถิด"

Yuhanna 20:27 Turkish
Sonra Tomasa, ‹‹Parmağını uzat›› dedi, ‹‹Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!››

Йоан 20:27 Ukrainian: NT
Опісля рече до Томи: Подай палець твій сюди, й подивись на руки мої, і подай руку твою, івложи в бік мій, та й не будь невірний, а вірний.

John 20:27 Uma New Testament
Oti toe, na'uli' mpo'uli' -ki Tomas: "Tu'u-mi karawe-nu hi rei, pai' hilo pakua' to hi pale-ku. Mai pale-nu, nupe'unco' hi rala jaloa to hi lumpeha-ku. Neo' -pi morara' nono-nu. Pangala' -mi!"

Giaêng 20:27 Vietnamese (1934)
Ðoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!

John 20:26
Top of Page
Top of Page