Luke 11:5
New International Version
Then Jesus said to them, "Suppose you have a friend, and you go to him at midnight and say, 'Friend, lend me three loaves of bread;

New Living Translation
Then, teaching them more about prayer, he used this story: "Suppose you went to a friend's house at midnight, wanting to borrow three loaves of bread. You say to him,

English Standard Version
And he said to them, “Which of you who has a friend will go to him at midnight and say to him, ‘Friend, lend me three loaves,

Berean Study Bible
Then Jesus said to them, “Suppose one of you goes to his friend at midnight and says, ‘Friend, lend me three loaves of bread,

New American Standard Bible
Then He said to them, "Suppose one of you has a friend, and goes to him at midnight and says to him, 'Friend, lend me three loaves;

King James Bible
And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me three loaves;

Holman Christian Standard Bible
He also said to them: "Suppose one of you has a friend and goes to him at midnight and says to him, Friend, lend me three loaves of bread,

International Standard Version
Then he told them, "Suppose one of you has a friend, and you go to him at midnight and say to him, 'Friend, let me borrow three loaves of bread.

NET Bible
Then he said to them, "Suppose one of you has a friend, and you go to him at midnight and say to him, 'Friend, lend me three loaves of bread,

Aramaic Bible in Plain English
And he said to them, “Who among you has a friend and will go to him at midnight and will say to him, “My friend, lend me three loaves”,

GOD'S WORD® Translation
Jesus said to his disciples, "Suppose one of you has a friend. Suppose you go to him at midnight and say, 'Friend, let me borrow three loaves of bread.

Jubilee Bible 2000
And he said unto them, Which of you shall have a friend and shall go unto him at midnight and say unto him, Friend, lend me three loaves;

King James 2000 Bible
And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me three loaves;

American King James Version
And he said to them, Which of you shall have a friend, and shall go to him at midnight, and say to him, Friend, lend me three loaves;

American Standard Version
And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say to him, Friend, lend me three loaves;

Douay-Rheims Bible
And he said to them: Which of you shall have a friend, and shall go to him at midnight, and shall say to him: Friend, lend me three loaves,

Darby Bible Translation
And he said to them, Who among you shall have a friend, and shall go to him at midnight and say to him, Friend, let me have three loaves,

English Revised Version
And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say to him, Friend, lend me three loaves;

Webster's Bible Translation
And he said to them, Which of you shall have a friend, and shall go to him at midnight, and say to him, Friend, lend me three loaves:

Weymouth New Testament
And He said to them, "Which of you shall have a friend and shall go to him in the middle of the night and say, "'Friend, lend me three loaves of bread;

World English Bible
He said to them, "Which of you, if you go to a friend at midnight, and tell him, 'Friend, lend me three loaves of bread,

Young's Literal Translation
And he said unto them, 'Who of you shall have a friend, and shall go on unto him at midnight, and may say to him, Friend, lend me three loaves,

Lukas 11:5 Afrikaans PWL
Hy sê vir hulle: “Wie van julle het ’n vriend en sal om middernag na hom toe gaan en vir hom sê: ‘Vriend, leen my drie brode,

Luka 11:5 Albanian
Pastaj u tha atyre: ''A ka midis jush njeri që ka një mik dhe i shkon në mesnatë e i thotë: "Mik, më jep hua tri bukë,

ﻟﻮﻗﺎ 11:5 Arabic: Smith & Van Dyke
ثم قال لهم من منكم يكون له صديق ويمضي اليه نصف الليل ويقول له يا صديق اقرضني ثلاثة ارغفة.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 11:5 Armenian (Western): NT
Նաեւ ըսաւ անոնց. «Եթէ ձեզմէ մէկը՝՝ բարեկամ մը ունենայ, ու կէս գիշերին երթայ անոր եւ ըսէ. “Բարեկա՛մ, ինծի երե՛ք նկանակ փոխ տուր.

Euangelioa S. Luc-en araura.  11:5 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta erran ciecén, Cein da çuetaric vkanen duena adisquidebat, eta ioanen dena harengana gau-erditan eta erranen draucana, Adisquideá, presta ietzadac hirur ogui:

Dyr Laux 11:5 Bavarian
Dann gsait yr zo ien: "Angnummen, ainer von enk haat aynn Freund, und zo dönn geest mittn bei dyr Nacht hin und fraagst n: 'Freund, leih myr diend dreu Brooter!

Лука 11:5 Bulgarian
И каза им: Ако някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ, и му рече: Приятелю, дай ми на заем три хляба,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌又對他們說:「假如你們當中誰有一個朋友,就半夜到朋友那裡去,對他說:『朋友,請借給我三個餅,

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣又对他们说:“假如你们当中谁有一个朋友,就半夜到朋友那里去,对他说:‘朋友,请借给我三个饼,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌又說:「你們中間誰有一個朋友半夜到他那裡去,說:『朋友,請借給我三個餅,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣又说:“你们中间谁有一个朋友半夜到他那里去,说:‘朋友,请借给我三个饼,

路 加 福 音 11:5 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 又 說 : 你 們 中 間 誰 有 一 個 朋 友 半 夜 到 他 那 裡 去 , 說 : 朋 友 ! 請 借 給 我 三 個 餅 ;

路 加 福 音 11:5 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 又 说 : 你 们 中 间 谁 有 一 个 朋 友 半 夜 到 他 那 里 去 , 说 : 朋 友 ! 请 借 给 我 三 个 饼 ;

Evanðelje po Luki 11:5 Croatian Bible
I reče im: Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: 'Prijatelju, posudi mi tri kruha.

Lukáš 11:5 Czech BKR
I řekl k nim: Kdo z vás bude míti přítele, a půjde k němu o půlnoci, a dí jemu: Příteli, půjč mi tří chlebů.

Lukas 11:5 Danish
Og han sagde til dem: »Om nogen af eder har en Ven og gaar til ham ved Midnat og siger til ham: Kære! laan mig tre Brød,

Lukas 11:5 Dutch Staten Vertaling
En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, en zal ter middernacht tot hem gaan, en tot hem zeggen: Vriend! leen mij drie broden;

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,

Westcott and Hort 1881
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴπεν πρὸς αὐτούς, Tίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου, καὶ εἴπῃ αὐτῷ, Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ ἐρεῖ αὐτῷ· φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,

Tischendorf 8th Edition
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ· φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου, καὶ εἴπῃ αὐτῷ, Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῷ Φίλε χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ειπεν προς αυτους τις εξ υμων εξει φιλον και πορευσεται προς αυτον μεσονυκτιου και ειπη αυτω φιλε χρησον μοι τρεις αρτους

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ειπεν προς αυτους τις εξ υμων εξει φιλον και πορευσεται προς αυτον μεσονυκτιου και ειπη αυτω φιλε χρησον μοι τρεις αρτους

Stephanus Textus Receptus 1550
και ειπεν προς αυτους τις εξ υμων εξει φιλον και πορευσεται προς αυτον μεσονυκτιου και ειπη αυτω φιλε χρησον μοι τρεις αρτους

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και ειπε προς αυτους, Τις εξ υμων εξει φιλον, και πορευσεται προς αυτον μεσονυκτιου, και ειπη αυτω, Φιλε, χρησον μοι τρεις αρτους,

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ειπεν προς αυτους τις εξ υμων εξει φιλον και πορευσεται προς αυτον μεσονυκτιου και ειπη αυτω φιλε χρησον μοι τρεις αρτους

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ειπεν προς αυτους τις εξ υμων εξει φιλον και πορευσεται προς αυτον μεσονυκτιου και ειπη αυτω φιλε χρησον μοι τρεις αρτους

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai eipen pros autous Tis ex hymōn hexei philon, kai poreusetai pros auton mesonyktiou kai eipē autō Phile, chrēson moi treis artous,

Kai eipen pros autous Tis ex hymon hexei philon, kai poreusetai pros auton mesonyktiou kai eipe auto Phile, chreson moi treis artous,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai eipen pros autous Tis ex hymōn hexei philon kai poreusetai pros auton mesonyktiou kai eipē autō Phile, chrēson moi treis artous,

Kai eipen pros autous Tis ex hymon hexei philon kai poreusetai pros auton mesonyktiou kai eipe auto Phile, chreson moi treis artous,

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:5 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai eipen pros autous tis ex umōn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipē autō phile chrēson moi treis artous

kai eipen pros autous tis ex umOn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipE autO phile chrEson moi treis artous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:5 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai eipen pros autous tis ex umōn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipē autō phile chrēson moi treis artous

kai eipen pros autous tis ex umOn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipE autO phile chrEson moi treis artous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:5 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai eipen pros autous tis ex umōn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipē autō phile chrēson moi treis artous

kai eipen pros autous tis ex umOn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipE autO phile chrEson moi treis artous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:5 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai eipen pros autous tis ex umōn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipē autō phile chrēson moi treis artous

kai eipen pros autous tis ex umOn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipE autO phile chrEson moi treis artous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:5 Westcott/Hort - Transliterated
kai eipen pros autous tis ex umōn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipē autō phile chrēson moi treis artous

kai eipen pros autous tis ex umOn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipE autO phile chrEson moi treis artous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:5 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai eipen pros autous tis ex umōn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipē autō phile chrēson moi treis artous

kai eipen pros autous tis ex umOn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipE autO phile chrEson moi treis artous

Lukács 11:5 Hungarian: Karoli
És monda nékik: Ki az közületek, a kinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: Barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret,

La evangelio laŭ Luko 11:5 Esperanto
Kaj li diris al ili:Kiu el vi havos amikon, kaj iros al li noktomeze, kaj diros al li:Amiko, pruntu al mi tri panojn;

Evankeliumi Luukkaan mukaan 11:5 Finnish: Bible (1776)
Ja hän sanoi heille: kellä teistä on ystävä, ja menee puoliyöstä hänen tykönsä, ja sanoo hänelle: ystäväni, lainaas minulle kolme leipää;

Luc 11:5 French: Darby
Et il leur dit: Qui sera celui d'entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le minuit, et lui dise: Ami, prete-moi trois pains,

Luc 11:5 French: Louis Segond (1910)
Il leur dit encore: Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi trois pains,

Luc 11:5 French: Martin (1744)
Puis il leur dit : qui sera celui d'entre vous, lequel ayant un ami qui aille à lui sur le minuit, et lui dise : [Mon] ami, prête moi trois pains;

Lukas 11:5 German: Modernized
Und er sprach zu ihnen: Welcher ist unter euch, der einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leihe mir drei Brote;

Lukas 11:5 German: Luther (1912)
Und er sprach zu ihnen: Welcher ist unter euch, der einen Freund hat und ginge zu ihm zu Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leihe mir drei Brote;

Lukas 11:5 German: Textbibel (1899)
Und er sagte zu ihnen: wer von euch hätte einen Freund und käme zu ihm um Mitternacht, und spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote,

Luca 11:5 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poi disse loro: Se uno d’infra voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: Amico, prestami tre pani,

Luca 11:5 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
POI disse loro: Chi è colui d’infra voi che abbia un amico, il quale vada a lui alla mezzanotte, e gli dica:

LUKAS 11:5 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata Yesus kepadanya, "Siapakah di antara kamu yang menaruh seorang sahabat, dan pergi kepadanya tengah-tengah malam sambil berkata kepadanya: Hai Sahabat, berilah aku meminjam roti tiga ketul,

Luke 11:5 Kabyle: NT
Yenna-yasen daɣen : Ma yella yiwen deg-wen yesɛa aḥbib, iṛuḥ ɣuṛ-es di țnaṣfa n yiḍ a s-yini : « Ay aḥbib ṛḍel-iyi-d tlata teḥbulin n weɣṛum ,

누가복음 11:5 Korean
또 이르시되 `너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를 벗이여 떡 세 덩이를 내게 빌리라

Lucas 11:5 Latin: Vulgata Clementina
Et ait ad illos : Quis vestrum habebit amicum, et ibit ad illum media nocte, et dicet illi : Amice, commoda mihi tres panes,

Sv. Lūkass 11:5 Latvian New Testament
Un viņš tiem sacīja: Ja kādam jums ir draugs un viņš aizies pie tā nakts vidū un sacīs viņam: Draugs, aizdod man trīs maizes,

Evangelija pagal Lukà 11:5 Lithuanian
Jis kalbėjo jiems: “Kas nors iš jūsų turės draugą ir, nuėjęs pas jį vidurnaktį, sakys: ‘Bičiuli, paskolink man tris kepalus duonos,

Luke 11:5 Maori
I mea ano ia ki a ratou, Ko wai o koutou ki te mea he hoa tona, a ka tae atu ki a ia i waenganui po, ka mea ki a ia, E hoa, homai ki ahau etahi taro, kia toru;

Lukas 11:5 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og han sa til dem: Om nogen av eder har en venn og kommer til ham midt på natten og sier til ham: Kjære, lån mig tre brød!

Lucas 11:5 Spanish: La Biblia de las Américas
También les dijo: Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo, y va a él a medianoche y le dice: ``Amigo, préstame tres panes,

Lucas 11:5 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
También les dijo: "Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y va a él a medianoche y le dice: 'Amigo, préstame tres panes,

Lucas 11:5 Spanish: Reina Valera Gómez
Y también les dijo: ¿Quién de vosotros tendrá un amigo, e irá a él a media noche, y le dirá: Amigo, préstame tres panes,

Lucas 11:5 Spanish: Reina Valera 1909
Díjoles también: ¿Quién de vosotros tendrá un amigo, é irá á él á media noche, y le dirá: Amigo, préstame tres panes,

Lucas 11:5 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Les dijo también: ¿Quién de vosotros tendrá un amigo, e irá a él a medianoche, y le dirá: Amigo, préstame tres panes,

Lucas 11:5 Bíblia King James Atualizada Português
E acrescentou-lhes Jesus: “Imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: ‘Amigo, empresta-me três pães,

Lucas 11:5 Portugese Bible
Disse-lhes também: Se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me três pães,   

Luca 11:5 Romanian: Cornilescu
Apoi le -a mai zis: ,,Dacă unul dintre voi are un prieten, şi se duce la el la miezul nopţii, şi -i zice: ,Prietene, împrumută-mi trei pîni,

От Луки 11:5 Russian: Synodal Translation (1876)
И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба,

От Луки 11:5 Russian koi8r
И сказал им: [положим, что] кто-нибудь из вас, имея друга, придёт к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба,

Luke 11:5 Shuar New Testament

Lukas 11:5 Swedish (1917)
Ytterligare sade han till dem: »Om någon av eder har en vän och mitt i natten kommer till denne och säger till honom: 'Käre vän, låna mig tre bröd;

Luka 11:5 Swahili NT
Kisha akawaambia, "Tuseme mmoja wenu anaye rafiki, akaenda kwake usiku wa manane, akamwambia: Rafiki, tafadhali niazime mikate mitatu,

Lucas 11:5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi niya sa kanila, Sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan, at paroroon sa kaniya sa hating gabi, at sa kaniya'y sasabihin, Kaibigan, pahiramin mo ako ng tatlong tinapay;

Ǝlinjil wa n Luqa 11:5 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-asan Ɣaysa deɣ: «Mǝni daɣ-wan wa zʼilen ǝmidi, as-ay-du adawannay n ahad ann-as: Zǝbǝnat-i-du karadat tǝgǝlwen,

ลูกา 11:5 Thai: from KJV
พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "ผู้ใดในพวกท่านมีมิตรสหายคนหนึ่ง และจะไปหามิตรสหายนั้นในเวลาเที่ยงคืนพูดกับเขาว่า `เพื่อนเอ๋ย ขอให้ฉันยืมขนมปังสามก้อนเถิด

Luka 11:5 Turkish
Sonra şöyle dedi: ‹‹Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip, ‹Arkadaş, bana üç ekmek ödünç ver. Bir arkadaşım yoldan geldi, önüne koyacak bir şeyim yok› derse, öbürü içerden, ‹Beni rahatsız etme! Kapı kilitli, çocuklarım da yanımda yatıyor. Kalkıp sana bir şey veremem› der mi hiç?

Лука 11:5 Ukrainian: NT
І рече до них: Хто з вас мати ме приятеля, і прийде до него о півночі, і скаже йому: Друже, позич менї три хліби,

Luke 11:5 Uma New Testament
Na'uli' wo'o-mi Yesus mpo'uli' -raka ana'guru-na: "Rapa' -na hilou-ta hi doo-ta mentongo' bengi pai' ta'uli' -ki: `Bale, wai' -a-kuwo pongkoni' tolu mputu'.

Lu-ca 11:5 Vietnamese (1934)
Ðoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh,

Luke 11:4
Top of Page
Top of Page